ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 30 ΜΑΪΟΥ - ΛΗΞΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ