ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ πού διοργανώθηκε στίς 5 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2020 ἀπό τήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», τή «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» καί τό κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», στό κεντρικό ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἔρευνας Φυσικῶν Ἐπιστημῶν «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μέ θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ Χειραγώγηση»;

Ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν προγραμμάτων συμπεριληπτικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης.

Ζητοῦμε ἀπό τούς γονεῖς νά ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τήν σεξουαλική ἀγωγή τῶν δικῶν τους παιδιῶν μέ βάση τίς οἰκογενειακές τους ἀρχές καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ γονεῖς νά περιφρουρήσουν τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους, ὑψώνοντας φωνή διαμαρτυρίας κάθε φορά πού ἐπιχειρεῖται στό σχολεῖο ἡ πραγμάτευση θεμάτων πού ἀφοροῦν τό συγκεκριμένο ἀντικείμενο.

Γιά τήν περίπτωση πού τό Ὑπουργεῖο ἐπιμείνει στή διδασκαλία τοῦ θέματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἀπαιτοῦμε τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μέ τούς ὑπευθύνους φορεῖς πού ἐκπροσωποῦν τήν παραδοσιακή, συμβατή μέ τά ἑλληνορθόδοξα πρότυπα οἰκογένεια στήν κατάρτιση τῆς ὕλης τῶν προγραμμάτων σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης. Ἐπίσης ζητοῦμε νά προβλεφθεῖ, σέ κάθε περίπτωση, δικαίωμα ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν ἀπό τό μάθημα ἐφ΄ ὅσον οἱ γονεῖς ἔχουν ἀντιρρήσεις.

Δηλώνουμε πώς τά μόνα σχολικά προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης πού θεωροῦμε ἀποδεκτά, εἶναι αὐτά πού βασίζονται στήν βιολογία, καί ἔχουν ὡς ἄριστη  πρόταση τήν ἐγκράτεια γιά τά παιδιά  καί τή σταθερή ἀμοιβαία μονογαμική σχέση γιά τούς ἐνήλικες.

Σέ αὐτά ζητοῦμε ἐπιπρόσθετα νά περιλαμβάνονται τά θέματα τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ, καί οἱ ἐπιστημονικά τεκμηριωμένες συνέπειες τῆς ἄκαιρης σεξουαλικῆς δραστηριότητας.