ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συλλαλητήριο 4 Μαρτίου 2018

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ εἰρηνική πορεία καί κατάθεση ψηφίσματος στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τά ὑπογράφοντα τό παρόν Δελτίο Σωματεῖα, Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί τῶν ἀντίστοιχων βιβλίων – Φακέλων τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Μέ τήν παλλαϊκή συμμετοχή κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν, μοναχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν διατρανώθηκε γιά ἀκόμη μία φορά καί μέ αὐτόν τόν ἀποφασιστικό τρόπο ἡ σθεναρή ἀντίδραση στή μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν βιβλίων τους.

Τό Συλλαλητήριο εἶχε εὐρεῖα ἀπήχηση ἦταν ἄρτια καί μεθοδικά ὀργανωμένο καί τά λεχθέντα τεκμηριώνονταν μέ θεολογικά καί παιδαγωγικά ἐπιχειρήματα, πού ἐξέφραζαν τόν τρόπο μαρτυρίας καί ὁμολογίας τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, στοχεύοντας στήν ἄρση τῶν προβλημάτων πού ἔχουν προκύψει στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί στούς μαθητές.

Στό Συλλαλητήριο ἀπέστειλαν χαιρετισμό, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, καθώς καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ (ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ παρὼν), Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος. Χαιρετισμό ἀπέστειλε ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου.

Χαιρετισμό στό συλλαλητήριο ἀπηύθυναν καί οἱ ἐξῆς: ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος, ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος, τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά, Σωματεῖα Ἀθηνῶν, Ἐκπρόσωπος 15 Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων ἀπό Σχολεῖα τοῦ Ἀγρινίου, καθώς καί μιά ὑπερπολύτεκνη μητέρα.

Στήριξαν καί χαιρέτισαν τό Συλλαλητήριο καί οἱ παρακάτω φορεῖς: τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης, ἡ Ἑνώση Γονέων καί Κηδεμόνων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Ἐκπαίδευσης Δήμου Βεροίας, τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Λάρισας, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι Λαμίας, τά Ἑλληνορθόδοξα Σωματεῖα Ἰωαννίνων, ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων, τό Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν, ἡ Ἑλληνική Χριστιανοκοινωνική Ἕνωση, ὁ Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ἅγιος Ἀλέξιος «Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» καί τέλος τά Πολυτεκνικά Σωματεῖα τῆς Λάρισας καί τοῦ Ἄργους.

Οἱ συμμετέχοντες, μέ παλμό καί δυναμικότητα, ἀνέδειξαν εἰρηνικά τίς ἀρνητικές ἐμπειρίες καί διαπιστώσεις τους ἀπό τή διδασκαλία τῶν νέων πολυθρησκειακῶν ἀναφορῶν στό μάθημα στά σχολεῖα κατά τό περασμένο καί τό τρέχον σχολικό ἔτος. Τό πρόβλημα ἀνέδειξε καί τεκμηρίωσε ἐπιστημονικά καί συστηματικά ὁ κεντρικός ὁμιλητής Καθηγητής τῆς Παιδαγωγικῆς καί Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς του Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, ὁ ὁποῖος καί ἀποσαφήνισε τίς τεράστιες δομικές θεολογικές καί παιδαγωγικές ἀδυναμίες τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ ἀδυναμίες αὐτές ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τόν ἀκατάσχετο θρησκευτικό συγκρητισμό, τήν ἐλλειπτική ἤ διαστρεβλωμένη διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί παράδοσης, πού ἀποτελεῖ πυλῶνα τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, τήν προκλητική ἀλλοίωση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Μηνύματος καί, κατά συνέπεια, τήν πρόκληση ἀθεράπευτης σύγχυσης στή συνείδηση τῶν μαθητῶν καί τήν ὑποτίμηση καί περιθωριοποίηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Παράλληλα, τονίστηκε ἡ παραβίαση τοῦ συνταγματικοῦ δικαιώματος τῆς ἰσονομίας τῶν ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν ἀλλοθρήσκων μαθητῶν, μέ δεδομένο τό γεγονός ὅτι οἱ ἀλλόθρησκοι διδάσκονται ἀμιγῶς τήν πίστη τους, ἐνῷ οἱ ὀρθόδοξοι διδάσκονται πολυθρησκειακή διδασκαλία. Ἐπισημάνθηκε ἐπίσης ὅτι αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο ἀλλά μεθοδευμένο ἐγχείρημα ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά μήν ἀναπτύσσεται καί νά μήν καλλιεργεῖται ἡ ὀρθόδοξη θρησκευτική συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλά καί νά ἀλλοιώνεται σταδιακά.

Ὑπογραμμίστηκε, ἀκόμη, ἡ παραβίαση τοῦ ἀπόλυτου δικαιώματος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν γονέων νά ἔχουν οἱ ἴδιοι τήν εὐθύνη τόσο γιά τήν ἐπιλογή ὅσο καί γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας τῶν παιδιῶν τους στό σχολεῖο.

Ἐπισημάνθηκε ὅτι ἡ διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενη δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὅτι ὑπάρχει συμφωνία μέ τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων πολυθρησκειακῶν Προγραμμάτων καί βιβλίων, δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, διότι ἔχει διαψευσθεῖ τόσο ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὅσο καί ἀπό πολλούς ἄλλους Ἱεράρχες πού γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι αὐτό πού ἀποφασίστηκε στή Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν Ἰούνιο τοῦ 2017 καί εἶναι καταγεγραμμένο στά Πρακτικά τῆς Συνόδου, εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ συνέχιση τοῦ διαλόγου μέ τήν Πολιτεία καί ὄχι ἡ ἐκ τῶν προτέρων συμφωνία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά ἐφαρμογή τῶν Προγραμμάτων καί τῶν Βιβλίων, ὅπως ἰσχυρίζεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας.

Συμπέρασμα τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Μαρτίου 2018 ἀποτέλεσε ὅτι κλῆρος καί λαός συντάσσονται πλήρως τόσο μέ τίς συνοδικές ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Ἰανουαρίου καί Μαρτίου 2016 ἀλλά καί τῆς Ἡμιαυτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τοῦ Ὀκτωβρίου 2017 γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσο καί μέ τίς διατυπώσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, οἱ ὁποῖες στό σύνολό τους κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τόν ἀποδομητικό χαρακτῆρα τοῦ νέου προγράμματος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί γιά τίς ἀνεπανόρθωτες συνέπειες πού θά ἔχει ἡ διδασκαλία τους γιά τήν ἀνάπτυξη, τή διαμόρφωση καί τή διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων.

Τό Συλλαλητήριο, μέ τό ψήφισμα πού ἐνέκρινε γιά νά ἐπιδοθεῖ στούς ἁρμοδίους, ζητᾶ:

1. Τήν ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν διδακτικῶν βιβλίων- Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διότι δομικά δέν ἐπιδέχονται διόρθωσης.

2. Τήν ἐπαναφορά τῶν προηγούμενων Προγραμμάτων καί βιβλίων, ἕως ὅτου ἑτοιμαστοῦν τά νέα.

3. Τή σύνταξη νέων Προγραμμάτων καί βιβλίων, μέ τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί εἰδικῶν χριστιανοπαιδαγωγῶν καί Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν. Βασικά χαρακτηριστικά τῶν προγραμμάτων αὐτῶν θά εἶναι ἡ συμφωνία τους μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, θά λαμβάνουν ὑπόψη τά προηγούμενα Προγράμματα καί βιβλία, ὅπως ἔχει ἤδη ἀποφασίσει ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος (Ἰανουάριος 2016) καί ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016). Ἐπίσης, θά συνάδουν πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί εὐσέβεια τῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων τους, θά ἀνταποκρίνονται στίς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, στίς κοινωνικοπολιτισμικές ἀνάγκες, στά ἐνδιαφέροντα τῶν μαθητῶν, στίς προσδοκίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί θά σέβονται τά δικαιώματα τῶν γονέων, τῶν μαθητῶν καί τῶν Θεολόγων, ὅσον ἀφορᾶ στό ἀπαραβίαστο τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης.

4. Ἀποφασίστηκε, ἐπίσης, ἡ συμπαράσταση καί συμπαράταξη πρός τούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι, μή ἔχοντες ἄλλη λύση καί γιά νά ἀποτρέψουν τήν ἀποορθοδοξοποίηση τῶν παιδιῶν τους, ἐπιστρέφουν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς ἀπαράδεκτα, ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα, τά νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν πού εἶναι ἀπότοκα τῶν νέων Προγραμμάτων τοῦ μαθήματος.

Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)

καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν

[ΠΗΓΗ: https://www.tideon.org]