Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΓΚΑΤΟΥ: "ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΗ"