Χαιρετισμός Παναγιώτη Τσαγκάρη στή συγκέντρωση: «Λέμε ΟΧΙ στά νέα Θρησκευτικά»

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /var/www/orthros/templates/yoo_revista/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /var/www/orthros/templates/yoo_revista/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /var/www/orthros/templates/yoo_revista/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

[Ὁμιλία – χαιρετισμός στήν συγκέντρωση – πορεία μέ τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ στά νέα Θρησκευτικά», πού συνδιοργάνωσαν μέ πολύ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων στίς 23 Ὀκτωβρίου 2017 καί ὤρα 5 μ.μ., ἀπό τό Δημαρχεῖο τοῦ Ἁμαρουσίου πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας].

Ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς ΠΕΘ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, στό χαιρετισμό του στή συγκέντρωση – πορεία μέ τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ στά νέα Θρησκευτικά»(23/10/2017), ἀνέφερε: «Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων χαιρετίζει θερμά τή σημερινή συγκέντρωση, διότι σήμερα ἐδῶ στό Μαρούσι:

α) Μέ αὐτήν τήν παλλαϊκή καί εἰρηνική συγκέντρωση πραγματοποιεῖται στήν πράξη ἕνα πραγματικό δημοψήφισμα ἐνάντια στά νέα Θρησκευτικά.

β) Ὁ λαός μιλάει σήμερα καί ἐκφράζει τήν πεποίθηση καί τή βούληση τῆς μεγάλης πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διακηρύττοντας ὅτι τό θέμα τοῦ χαρακτήρα καί τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑπόθεση μείζονος καί κομβικῆς σημασίας γιά τήν πορεία τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ.

γ) Ὁ λαός τῆς Ἀθήνας μέ τήν ἀντιπροσωπευτική καί δυναμική του παρουσία, διατρανώνει τήν ἄρνηση τῶν γονέων καί γενικά ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων νά διδάσκονται τά παιδιά τους τή συγκεκριμένη ἀντορθόδοξη ὕλη πού περιλαμβάνει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα μέ τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί τά νέα βιβλία τοῦ μαθήματος, διότι ὅλα αὐτά, ὡς πρός τή φιλοσοφία, τή δομή, τό σκοπό καί τό περιεχόμενό τους εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀλλοιώνουν τά θεμέλια τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν.

δ) Λίγες μέρες πρίν τήν μεγάλη ἐθνική ἑορτή τοῦ ΟΧΙ τοῦ 1940, ὁ λαός λέει «ΟΧΙ στά νέα Θρησκευτικά» καί τά στέλνει ὁριστικά στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας μαζί μέ τούς ἐμπνευστές, τους συγγραφεῖς καί τούς ὑποστηρικτές τους ὡς «ἐπικίνδυνα καί ἀπαράδεκτα», ὅπως τά χαρακτήρισε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.

ε) Ὁ ἑλληνικός λαός, πιστός στήν ἱστορία καί τήν πνευματική του κληρονομιά, ἐπιστρέφει πίσω, ὡς ἀπαράδεκτα, στήν κυβέρνηση, στούς ὑπουργούς, στά ὑπουργεῖα, στούς κάθε εἴδους σχεδιαστές καί παράγοντες τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, τά νέα Προγράμματα καί βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν διότι περιέχουν κακοδοξίες καί ἰδεοληψίες πού διαστρέφουν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί δημιουργοῦν τόν κίνδυνο πνευματικῆς ἀποπλάνησης τῶν μαθητῶν. Ἐπιστρέφει πίσω αὐτά πού μεθοδευμένα, μέ βίαιο καί αὐταρχικό τρόπο, μία δῆθεν δημοκρατική κυβέρνηση προσπαθεῖ νά ἐπιβάλλει, ἐναντιούμενη στό παλλαϊκό θρησκευτικό αἴσθημα, μέσω τῆς ἐξουσίας πού ἀσκεῖ στά σχολεῖα, στά παιδιά μας, ἀγνοώντας καί περιφρονώντας τήν πίστη καί τήν βούληση τοῦ 95% τοῦ Ὀρθόδοξου, Χριστιανικοῦ, Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

στ) Ὁ λαός λέει ΟΧΙ σέ κάθε προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς ἰδιοπροσωπίας του, τῆς ταυτότητάς του, τῆς παράδοσής του, τῆς πίστης του καί αὐτό τό ΟΧΙ πού ὁμολογεῖ σήμερα εἶναι σταθερό καί ἄκαμπτο καί δέν πρόκειται νά μεταβληθεῖ σέ ΝΑΙ, ὅσο καί ἄν προσπαθήσει, μέ τίς μεθοδεύσεις της, αὐτή ἤ ἄλλη κυβέρνηση, αὐτός ἤ ἄλλος Ὑπουργός ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος κι ἄν τό ἐπιχειρήσει, διότι αὐτό τό μεγάλο ΟΧΙ ἐκφράζει τή μεγάλη καί συντριπτική πλειονοψηφία τοῦ Ὀρθόδοξου, Χριστιανικοῦ, Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος δηλώνει μέ ἀκλόνητη πίστη ὅτι τήν παρακαταθήκη πού παρέλαβε ἀπό τούς πατέρες καί τούς προγόνους του, θά παραδώσει ἀκέραιη καί ἀνόθευτη στά παιδιά του.

ζ) Ὁ λαός μας μέ τή σημερινή του δυναμική διαδήλωση διατρανώνει ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀφυπνίζονται, ξεσηκώνονται, ἐπαναστατοῦν καί ἀναλαμβάνουν δράση, ἐνάντια σέ ὀ,τιδήποτε ἀνθελληνικό καί ἀντορθόδοξο, κατεργάζονται ὁρισμένοι, ἔχοντας ὡς στόχο τή διάβρωση τῶν παιδιῶν μας καί τό πνευματικό καί πολιτισμικό ξεπούλημα τῆς χώρας μας.

θ) Στή σημερινή συγκέντρωση κτυπάει ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ, ὅταν ἡ ἡγεσία του δέν εἶναι παροῦσα, εἶναι ἀλλοῦ, μακριά ἤ ἀπέναντι ἀπό τόν λαό. Ἡ φωνή του ἐκφράζει τή λαϊκή ρήση: «Φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ» καί βροντοφωνάζει ὅτι δέν εἶναι ὁ παρών ἀγώνας γιά τά μικρά κι ἀσήμαντα, ἀλλά γιά τά μεγάλα καί σπουδαία τῆς ζωῆς, γιά τήν πίστη καί τή συνείδησή μας, γιά τό πνευματικό μέλλον καί τήν πνευματική ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν μας καί τῆς πατρίδας μας καί αὐτή τήν φωνή ὀφείλουν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι νά τήν ἀκούσουν.

ι) Ὁ λαός μέ αὐτή τή δυναμική συγκέντρωση ΑΠΑΙΤΕΙ ἀπό τόν Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων:

Νά ἀποσύρει ἄμεσα τά τωρινά βιβλία μαζί μέ τά νέα Προγράμματα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά, πού ὁδήγησαν σέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά βιβλία (Φακέλους).

Νά ἐπαναφέρει τόν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα καί προσανατολισμό τοῦ μαθήματος, θέτοντας σέ ἰσχύ τά προηγούμενα Προγράμματα καί βιβλία, ἀφοῦ γίνουν οἱ ἀπαιτούμενες παιδαγωγικοῦ καί μεθοδολογικοῦ περιεχομένου διορθώσεις, ἀπό ἐξειδικευμένους ἐπί τούτου παιδαγωγούς καί θεολόγους.

Νά ἀντιμετωπίζει, ἔκτοτε ὄχι μέ ἰδεοληπτικά, ἀλλά μέ θεολογικά καί παιδαγωγικά κριτήρια, τό ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν.

Νά σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τή συνταγματική νομιμότητα καί τό Ὀρθόδοξο, Χριστιανικό πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἐδῶ σήμερα δηλώνουμε ὅλοι μαζί, ὅτι εἴμαστε ἑνωμένοι καί συμπαραστεκόμαστε ἀλληλέγγυα στίς δίκαιες διαμαρτυρίες καί τά αἰτήματα τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι, ἐπιθυμώντας νά διατηρήσουν ἀλώβητη τήν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία τῶν παιδιῶν τους, προχωροῦν, μαζικά, σέ μία ἐπαναστατική καί πρωτοφανῆ στά παγκόσμια ἐκπαιδευτικά χρονικά κίνηση, στήν ἐπιστροφή στά σχολεῖα τῶν βιβλίων-Φακέλων πού μοιράστηκαν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2017, γιά τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί καλοῦμε ὅλους τούς γονεῖς νά μιμηθοῦν τό παράδειγμά τους.

«ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» γιά νά διασώσουμε τήν Πίστη μας, τίς οἰκογένειές μας, τήν Πατρίδα μας. Οἱ Ἕλληνες καλούμαστε, πλέον, σέ συνεχῆ καί κλιμακούμενη Ἀντίσταση, Ἐγρήγορση, Ὁμολογία καί Μαρτυρία. Γιά μ[ας καί γιά τά παιδιά μας.

Εὐχαριστοῦμε πρῶτα ἄπ ὅλα τόν Τριαδικό Θεό πού μ[ας ἀξίωσε νά βρεθοῦμε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς ἑνωμένοι ἐπί τῷ αὐτῷ. Ἔπειτα τούς συνδιοργανωτές αὐτῆς τῆς ἐκπληκτικῆς συγκέντρωσης – πορείας, τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, πού εἶχε καί τήν πρωτοβουλία τῆς διοργάνωσης, τήν Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη, τήν Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων ἀλλά καί τό Δήμαρχο Ἁμαρουσίου, τόν κ. Γ. Πατούλη γιά τήν συμπαράστασή του καί τήν ὁλόψυχη συμβολή του στήν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς μας ἐκδήλωσης.

Εὐχαριστοῦμε, ξεχωριστά, μέσα ἀπό τήν καρδιά μας καί ὅλους ἐσᾶς μικρούς καί μεγάλους γιά τή μαζική συμμετοχή σας, σ΄ αὐτή τήν μεγαλειώδη, δυναμική, εἰρηνική καί παλλαϊκή συγκέντρωση καί εὐχόμαστε καλή ἀγωνιστική συνέχεια ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.