Μάθημα Θρησκευτικῶν

Ὁμιλία Τοῦ Ἡρακλῆ Ρεράκη στό Συλλαλητήριο γιά τά Νέα Θρησκευτικά στά Προπύλαια (4 Μαρτίου 2018).

Ὁμιλία Τοῦ Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθηγητῆ Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ καί Προέδρου τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων στό Συλλαλητήριο τῶν Ὀρθοδόξων Σωματείων γιά τά Νέα Θρησκευτικά στά Προπύλαια (4 Μαρτίου 2018) μέ θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στά νέα Θρησκευτικά καί οἱ συνέπειές της στήν ἀγωγή τῶν νέων μας»

Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἀγαπητοί συνάδελφοι ὅλων τῶν βαθμίδων Ἐκπαίδευσης, ἀγαπητοί μαθητές καί φοιτητές, ἀγαπητοί φίλοι.

Σήμερα Κυριακή, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν μεγάλο ἀγωνιστή καί ὑπερασπιστή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τίς αἱρέσεις καί τίς κακοδοξίες, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ γιά νά διαδηλώσουμε τήν ἀντίθεσή μας στήν συστηματική ἀποδόμηση τῆς πίστεώς μας, πού διενεργεῖται, δυστυχῶς πλέον, μέσα στά σχολεῖα μας, ἀπό τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συλλαλητήριο 4 Μαρτίου 2018

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ εἰρηνική πορεία καί κατάθεση ψηφίσματος στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τά ὑπογράφοντα τό παρόν Δελτίο Σωματεῖα, Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί τῶν ἀντίστοιχων βιβλίων – Φακέλων τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Μέ τήν παλλαϊκή συμμετοχή κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν, μοναχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν διατρανώθηκε γιά ἀκόμη μία φορά καί μέ αὐτόν τόν ἀποφασιστικό τρόπο ἡ σθεναρή ἀντίδραση στή μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν βιβλίων τους.

Παρών στό συλλαλητήριο κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης!

Παρών θά εἶναι στό συλλαλητήριο κατά τῶν Νέων Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος τό ὁποῖο διοργανώνουν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν καί ἡ Ἀνώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος τήν Κυριακή 4 Μαρτίου στά Προπύλαια καί ὥρα 1μμ! Ἤδη σέ πρό μηνῶν τηλεοπτικές δηλώσεις του ὁ κ. Εἰρηναῖος εἶχε σαφῶς τοποθετηθεῖ:

«Πολύ ἁπλά θά πῶ: Δέν πρέπει νά χάσουμε τήν ταυτότητά μας. Δέν πρέπει νά χάσουμε αὐτό πού εἴμαστε. Σεβόμαστε τούς πάντες καί τά πάντα. Ὅλες τίς θρησκεῖες, ὅλους τούς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν. Τά πάντα. Ἀλλά δέν θέλουμε νά διαλύσουμε τήν δική μας Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό. Γιά ποιό λόγο; Γιά ποιό λόγο θά ταυτίσουμε, θά ἀνακατέψουμε τά πάντα;

Βεβαίως, μποροῦμε νά τό κάνουμε ὡς μεγάλοι. Ἀλλά, νά δώσουμε στά παιδιά μας, νά συγχύσουμε τά παιδιά μας ἀπό μικρά; Σέ αὐτή τήν κατάσταση;

Ἐμεῖς, ὡς μεγάλοι εἴμαστε ἐλεύθεροι νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἀλλά, τά παιδιά μας νά μήν τούς διδάξουμε αὐτό πού πρέπει νά πιστεύουν; Αὐτό πού εἶναι; Αὐτό πού ἡ Ἑλλάδα εἶναι;»


(26 Νοεμβρίου 2017 σέ τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Κρήτη TV).

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης σίγουρα συνιστᾶ μεγάλης σημασίας γεγονός καθώς εἶναι δεδομένο ὅτι θά δώσει εὐρύτερο κύρος στό συλλαλητήριο καί εἶναι ἐνισχυτικό τοῦ ἀγώνα τῶν διοργανωτῶν του.

Ὅλοι λοιπόν νά δώσουμε τό παρών στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στό συλλαλητήριο κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 4/3/2018