Μάθημα Θρησκευτικῶν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συλλαλητήριο 4 Μαρτίου 2018

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ εἰρηνική πορεία καί κατάθεση ψηφίσματος στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τά ὑπογράφοντα τό παρόν Δελτίο Σωματεῖα, Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί τῶν ἀντίστοιχων βιβλίων – Φακέλων τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Μέ τήν παλλαϊκή συμμετοχή κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν, μοναχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν διατρανώθηκε γιά ἀκόμη μία φορά καί μέ αὐτόν τόν ἀποφασιστικό τρόπο ἡ σθεναρή ἀντίδραση στή μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν βιβλίων τους.

Παρών στό συλλαλητήριο κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης!

Παρών θά εἶναι στό συλλαλητήριο κατά τῶν Νέων Θρησκευτικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος τό ὁποῖο διοργανώνουν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν καί ἡ Ἀνώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος τήν Κυριακή 4 Μαρτίου στά Προπύλαια καί ὥρα 1μμ! Ἤδη σέ πρό μηνῶν τηλεοπτικές δηλώσεις του ὁ κ. Εἰρηναῖος εἶχε σαφῶς τοποθετηθεῖ:

«Πολύ ἁπλά θά πῶ: Δέν πρέπει νά χάσουμε τήν ταυτότητά μας. Δέν πρέπει νά χάσουμε αὐτό πού εἴμαστε. Σεβόμαστε τούς πάντες καί τά πάντα. Ὅλες τίς θρησκεῖες, ὅλους τούς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν. Τά πάντα. Ἀλλά δέν θέλουμε νά διαλύσουμε τήν δική μας Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό. Γιά ποιό λόγο; Γιά ποιό λόγο θά ταυτίσουμε, θά ἀνακατέψουμε τά πάντα;

Βεβαίως, μποροῦμε νά τό κάνουμε ὡς μεγάλοι. Ἀλλά, νά δώσουμε στά παιδιά μας, νά συγχύσουμε τά παιδιά μας ἀπό μικρά; Σέ αὐτή τήν κατάσταση;

Ἐμεῖς, ὡς μεγάλοι εἴμαστε ἐλεύθεροι νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἀλλά, τά παιδιά μας νά μήν τούς διδάξουμε αὐτό πού πρέπει νά πιστεύουν; Αὐτό πού εἶναι; Αὐτό πού ἡ Ἑλλάδα εἶναι;»


(26 Νοεμβρίου 2017 σέ τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Κρήτη TV).

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης σίγουρα συνιστᾶ μεγάλης σημασίας γεγονός καθώς εἶναι δεδομένο ὅτι θά δώσει εὐρύτερο κύρος στό συλλαλητήριο καί εἶναι ἐνισχυτικό τοῦ ἀγώνα τῶν διοργανωτῶν του.

Ὅλοι λοιπόν νά δώσουμε τό παρών στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στό συλλαλητήριο κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 4/3/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Α.Σ.Π.Ε. καί τά παρακάτω Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν, ὀργανώνουμε παλλαϊκό συλλαλητήριο καί πορεία στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 1 μ.μ. ἀντιδρώντας στόν πολυθρησκειακό προσανατολισμό τῶν Νέων Θρησκευτικῶν.

Καλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά δώσουν δυναμικά τό παρόν τους στή μεγάλη ἀνοικτή ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη καί θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στά νέα Θρησκευτικά καί οἱ συνέπειές της στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν».

Ὅλοι μαζί νά διατρανώσουμε τήν ἀντίθεσή μας στήν ἐπιβολή τῶν νέων «Φακέλων μαθήματος», οἱ ὁποῖοι

  • Ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος.
  • Ὑποβαθμίζουν ὕπουλα τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.
  • Ὁδηγοῦν στήν πανθρησκεία, τόν συγκρητισμό, τόν ἀγνωστικισμό καί τήν ἀθεΐα.
  • Στηρίζουν τήν ἄνιση μεταχείριση τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν σέ σχέση μέ τίς μικρές ἀριθμητικές ὁμάδες τῶν ἀλλοθρήσκων.

Δέν θά ἐπιτρέψουμε τήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν παιδιῶν μας.

Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)

καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις (Π.Ο.Ε.)
Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α.)
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»