ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κριτική τοῦ Βιβλίου.

Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης Καρδιολόγος Καθηγητὴς Παθολογίας Παν. Ἀθηνῶν

Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται μία ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένη μελέτη, κατὰ τὴν ὁποία κρίνεται καὶ ἀμφισβητεῖται ὁ ὁρισμὸς τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”, ὅπως σήμερα χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ ἕνας ἄνθρωπος “νεκρός”.

Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ἐνθουσιώδης ὀπαδὸς τῆς ἰδέας τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε στὴ χώρα μας, ἔγινε “δωρητὴς ὀργάνων”μὲ ταυτότητα ἀπὸ τὸ 1989. Παρακολουθώντας μὲ μεγάλο ἐπιστημονικὸ καὶ ἠθικὸ ἐνδιαφέρον τὶς ἐξελίξεις στὸ ζήτημα τῶν μεταμοσχεύσεων διαπίστωσε ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν τὴν λογικὴ καὶ ἠθικὴ τάξη. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ θὰ ἔπρεπε “τὰ πάντα στὶς μεταμοσχεύσεις νὰ γίνονται κατὰ τάξιν καὶ εὐσχημόνως , μὲ ἀξιοπρέπεια πρὸς τὸν ἔχοντα τὴν ἀνάγκη, καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸν δότη, τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν ἰδιοπροσωπία του. Μὲ εἰλικρίνεια καὶ εὐθύτητα ἀπὸ ὅλους καὶ πρὸς ὅλους, τόσο στὶς προθέσεις ὅσο καὶ στὰ κίνητρα, καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴ ζωὴ καὶ τὸν ἄνθρωπο…”

Στὸ μικρὸ συμπυκνωμένο αὐτὸ βιβλίο ἐπεξηγεῖται πὼς ὁ θάνατος τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους μεθοδεύτηκε ὥστε νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν “ἐγκεφαλικὸ θάνατο”καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρὰ τοῦ τελικὰ νὰ θεωρεῖται “βιολογικὸς θάνατος”, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες τῶν μεταμοσχεύσεων.

Παρατίθενται ἀκόμα ἐπιστημονικὲς θέσεις ἀπὸ διαπρεπεῖς ἰατροὺς ἀπὸ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία οἱ ὁποῖοι ἔχουν προβάλλει σοβαρὲς καὶ τεκμηριωμένες ἐνστάσεις γιὰ τὸν “ἐγκεφαλικὸ θάνατο”.

Ὅμως τὰ πράγματα περιπλέκονται περισσότερο καὶ προκαλεῖται σύγχυση στοὺς πιστούς της Ἐκκλησίας , ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἐτάχθη ὑπὲρ τῶν μεταμοσχεύσεων , μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ι.Σ.Ε.Ε.).

Στὸ βιβλίο ὑποδεικνύονται πολὺ εὔστοχα οἱ “ἀστοχίες”τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸ θέμα αὐτό. Ἐλπίζουμε ἡ τόσο σοβαρὴ μελέτη αὐτή, νὰ ἀποτελέσει ἔναυσμα γιὰ ἀναθεώρηση καὶ ἐκ νέου μελέτη τοῦ ζητήματος τῶν μεταμοσχεύσεων γιὰ τὴν τελικὴ διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τοποθέτησης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.

Τὸ μικρὸ καὶ κατανοητὸ αὐτὸ βιβλίο θὰ εἶναι καλὸ νὰ μελετηθεῖ ἀπὸ κάθε προβληματισμένο πολίτη, ὁ ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις προτοῦ προβεῖ σὲ “ἡρωικὲς ἀποφάσεις” λόγω ἄγνοιας .

 

Λαλιώτη Κωνσταντίνα, Ιατρός Βιοπαθολόγος.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...