ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος

«Οκ κθισα μετ συνεδρου ματαιτητος κα μετ παρανομοντων ο μ εσλθω· ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν ο μ καθσω·... πούς μου στη ν εθτητι· ν κκλη-σαις ελογσω σε, Κριε... »

(Ψαλμ. 25, 4-5, 12)

 

Μακαριώτατε,

Πληροφορηθέντες περί τοῦ μέλλοντος νά συνέλθει στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Ἀττικῆς Συνεδρίου γιά τήν Ἱεραποστολή καί τόν εὐαγγελισμό (9-16 Μαΐου 2005), εὐσεβάστως Σᾶς ὑποβάλλουμε ἐνημερωτικό κείμενο σχετικό μέ τίς λεπτομέρειες τοῦ προγράμματος τοῦ ἐν λόγῳ Συνεδρίου.  Οἱ πληροφορίες ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τό site τοῦ ΠΣΕ. 

 

Φρονοῦμε ὅτι ἡ ἐνημέρωση αὐτή θά Σᾶς φανεῖ χρήσιμη διά τήν καθόλου ποιμαντική Σας τοποθέτηση στό ἐν λόγῳ θέμα:

«λθ γιον Πνεμα, ασαι κα συμφιλωσε» !

Μ’ αὐτές τίς προτεσταντικές - πεντηκοστιανές κραυγές προαναγγέλεται ἡ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) γιά τήν Ἱεραποστολή καί τόν Εὐαγγελισμό στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Ἀττικῆς ἀπό 9-16 Μαΐου 2005. Προσκεκλημένοι ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά καταφθάσουν 500 ἀντιπρόσωποι, προερχόμενοι ἀπό ὅλες τίς αἱρετικές παραφυάδες τοῦ κόσμου. Μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα καί τό πρῶτο ἄνοιγμα - ἐπιτέλους! - τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος στόν πλουραλισμό καί τήν πολυπολιτισμικότητα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀκολουθοῦν τά «ἔκγονά» του, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ταλαιπωρημένης «χριστιανικῆς» Δύσεως.

Θά ἔλθουν ὅλες λοιπόν οἱ «χριστιανικές» ἀντιπροσωπεῖες γιά νά παρακαλέσουν μαζί μας τό... Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά μᾶς θεραπεύσει καί νά μᾶς συμφιλιώσει!  Ποιό εἶναι αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα; ἀπό τί καί πῶς θά μᾶς θεραπεύσει; ποιούς μέ ποιούς θά συμφιλιώσει; Σ’ αὐτά ὅλα τά σοβαρά ἐρωτήματα ἡ συνταγή τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι γνωστή :

«Κτω σωστρφεια, ζτω ξωστρφεια,

κτω πομνωση, ζτω κτνωση,

κτω ο φουνταμενταλιστς, ζτω ο κσυγχρονιστς,

κτω ο περορθδοξοι, ζτω ο νεορθδοξοι».

Ἀστειευόμαστε λίγο, ἀλλά τά πράγματα εἶναι καί σοβαρά καί δυσάρεστα.  Οἱ ἀληθινοί ποιμένες σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, ὀφείλουν βλέποντας τόν οἱοδήποτε ἐπερχόμενο πνευματικό κίνδυνο νά προειδοποιοῦν τούς πιστούς γιά νά φυλαχθοῦν.  Ἀλλοίμονό τους ἄν δέν τό πράξουν· ἀλλοίμονο ὅμως καί στούς πιστούς ἄν ἀδιαφορήσουν ( Ἰεζ. 33, 1- 7). Γι’  αὐτό θά προσπαθήσουμε μ ό ν ο μέ στοιχεῖα νά παρουσιάσουμε τί μέλλει γενέσθαι καί καθένας ἄς ἀναλάβει τίς προσωπικές του εὐθύνες.

 

Τ Θμα, κριος σκοπς κα ο πι μρους στχοι το Συνεδρου.

Τό κεντρικό  θ έ μ α τοῦ Συνεδρίου εἶναι :

«λθ γιο Πνεμα, ασε κα συμφιλωσε».

Ὁ κύριος σ κ ο π ό ς τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΣΕ γιά τήν Παγκόσμια Ἱεραποστολή καί τόν Εὐαγγελισμό, σύμφωνα μέ τίς ἐπίσημες πληροφορίες, εἶναι «νά ἐνισχύσει τούς Συνέδρους ὥστε νά συνεχίσουν τήν κλήση τους στό νά εἶναι μαζί στήν ἱεραποστολή καί νά ἐργάζονται μέ σκοπό τή συμφιλίωση καί τή θεραπεία ἐν Χριστῷ στόν κόσμο τοῦ Θεοῦ σήμερα», ἐνῷ μεταξύ τῶν ἐπί μέρους στχων περιλαμβάνονται οἱ προσπάθειες :

·         ν καταφρει στε τ συνδριο ν γνει μι ζωνταν κοιντητα συμφιλισεως κα θεραπεας,

·         ν δσει μπειρα θεραπεας κα συμφιλισεως πο δηγε στ μεταμρφωση τν προσπων,

·         ν παλψει στε τ Συνδριο ν γνει να σημεο συμφιλισεως κα θεραπεας μεταξ τν κκλησιν,

·         ν γιορτσει τν ντητ μας ν Χριστ κα τ δοσμνη π τ Θε ποικιλα μας (διαφορετικτητ) μας,

·         ν πεσει τος συμμετχοντες ν δεσμεσουν τν αυτ τους, στε ν γνουν παργοντες - πολλαπλασιαστς τς συμφιλισεως κα θεραπεας στς κκλησες τους, στς κοιντητες κα τ περιβλλοντ τους.

Πιστεύει ἐπίσης ἡ Ἐπιτροπή Ἱεραποστολῆς ὅτι μπορεῖ νά συμβάλλει, ἀφοῦ «τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρόν καί ἐνεργό στήν ἐκκλησία καί τόν κόσμο», ὥστε νά διορθωθοῦν οἱ διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους,    μ ε τ α ξ ύ  τ ῶ ν  «ἐ κ κ λ η σ ι ῶ ν»  κλπ.

Μέσα ἀπ’ αὐτέςτίς διακηρύξεις διακρίνει κανείς τό «πιστεύω»  τοῦ ΠΣΕ. Πιστεύει ὅτι ὅλοι οἱ συμμετέχοντες σ’  αὐτό εἶναι ἑνωμένοι ἐν Χριστῷ, ὅτι μπορεῖ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι νά ἀποτελέσει πρότυπο συμφιλιώσεως μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀνθρώπων μεταξύ τους, νά μεταμορφώσει τούς ἀνθρώπους. Ἀκόμη καί ἐκκλησίες μπορεῖ νά συμφιλιώσει!!

Ο συμμετχοντες

Σύμφωνα μέ τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΠΣΕ, οἱ συμμετέχοντες στό Συνέδριο θά εἶναι 5ΟΟ. Ἀπ’  αὐτούς οἱ 400 θά εἶναι μλη (members) τοῦ Συνεδρίου ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι 100 θά εἶναι σμβουλοι (advisers and consultants). Πέραν αὐτῶν θά ὑπάρχουν καί ἄλλοι συνεργάτες, φροντιστές, παρατηρητές, ἐκπρόσωποι τοῦ τύπου, κλπ. Πῶς ὁρίζονται καί κατανέμονται οἱ σύνεδροι; Οἱ σύνεδροι ὁρίζονται ἀπό τήν Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ ΠΣΕ κατόπιν προτάσεως τοῦ Συμβουλίου γιά τήν Παγκόσμια Ἱεραποστολή καί τόν Εὐαγγελισμό καί ἄλλων συνδεομένων μέ αὐτό ὀργανισμῶν, καθώς καί ἀπό τίς ἐκκλησίες-μέλη τοῦ ΠΣΕ καί τούς Ρωμαιοκαθολικούς, Πεντηκοστιανούς καί Εὐαγγελικούς.

Ἄν δεῖ κάποιος τόν κατάλογο τῶν ἐκκλησιῶν-μελῶν τοῦ ΠΣΕ θά ἀπορήσει καί θά φρίξει.  Στ’  ἀλήθεια δέν μπορεῖ νά χωρέσει τό μυαλό σου πῶς καταδέχονται οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νά μπαίνουν στό βδελυρό κατάλογο τῆς Παναιρέσεως τοῦ ΠΣΕ ἀνάμεσα σέ αἱρετικές παρασυναγωγές, ὁμάδες καί ὁμαδοῦλες ἀλφαβητικῶς καί νά σύρονται σέ συνεργασία μαζί τους καί μάλιστα σχετικά μέ τήν ἱεραποστολή.  Ἔτσι στή λίστα τῶν «ἐκκλησιῶν» τῆς Εὐρώπης πρώτη εἶναι ἡ Action of Churches Together in Scotland ( τί εἶναι ἄραγε τοῦτο τό πρᾶγμα;) ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (Church of Greece) κατατάσσεται μετά τήν «ἐκκλησία» τῆς Ἀγγλίας (Church of England) και πρίν ἀπό τήν «ἐκκλησία» τῆς Ἰρλανδίας (Church of Ireland).  Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (Ecu-menical Patriarchate of Constantinople) λόγῳ τῆς... οἰκουμενικῆς αὐτοσυνειδησίας του κατατάσσεται μετά τό οἰκουμενικό Συμβούλιο τῆς Δανίας (;) (Ecumenical Council of Denmark) καί πρό τῆς Ἐσθονικῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς «ἐκκλησίας» ( Estonian Evangelical Loutheran Church). Πλήρης -«ἰσοτιμία» τῶν «ἐκκλησιῶν»- γράφε πλήρης νεοταξική ἰσοπέδωση!  Ἴσως ὁ πολύς καθηγητής κ. Πέτρος Βασιλειάδης, ὁ ὁποῖος τυγχάνει ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς καί Εὐαγγελισμοῦ στό παρόν Συνέδριο, αὐτό νά ἐννοοῦσε ὅταν μιλοῦσε παλαιότερα «γιά ἐπαναπροσδιορισμό τῆς Ἐκκλησιολογίας». Δηλαδή θά πρέπει νά «καταλάβουν» οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὅτι δέν ἀποτελοῦν τίποτε περισσότερο ἀπό θέσεις στόν κατάλογο τοῦ ΠΣΕ ἀνάμεσα σέ αἱρετικές ὁμάδες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἀριθμοῦν περισσοτέρους ἀπό 10.000 - 20.000 ὀπαδούς.

Ἀνάμεσα στούς προσκεκλημένους συνέδρους στό Συνέδριο γιά τήν Ἱεραποστολή  βρίσκονται καί Πεντηκοστιανοί.  Δέν γνωρίζω τί γινόταν σέ προηγούμενα σχετικά συνέδρια, ἀλλά μέ αὐτή τήν πρόσκληση τό ΠΣΕ κάνει ἄνοιγμα στήν παραθρησκεία. Εἶναι γνωστές σέ πολλούς οἱ πρακτικές τῶν Πεντηκοστιανῶν στίς συνάξεις τους:  Μουσικά ὄργανα, φωνές καί κραυγές μέ τά ὁποῖα ἐπικαλοῦνται τό «Ἅγιο Πνεῦμα» γιά νά βαπτισθοῦν μέ αὐτό·  ψευδοθεραπεῖες ἀσθενῶν· δῆθεν γλωσσολαλιές - στήν πραγματικότητα ἄναρθρες κραυγές, ἀκατανόητα λόγια.  Λοιπόν καλωσήλθατε Πεντηκοστιανοί στό φαν-κλάμπ τῆς Παναιρέσεως· μαζί σας θά προσευχηθοῦμε στό Ἅγιο Πνεῦμα νά μᾶς θεραπεύσει καί νά μᾶς συμφιλιώσει· μαζί σας θά σκεφθοῦμε καινούργιες μεθόδους εὐαγγελικοῦ κηρύγματος !

 

Home Groups = Μάντρωμα καί Χειραγώγηση

Οἱ 400 Σύνεδροι θά μοιρασθοῦν σέ 40 ὁμάδες, τά λεγόμενα Home groups. Αὐτά τά Home Groups ἔχουν μεγάλη σημασία γιά τήν προώθηση τῶν σκοπῶν τοῦ Συνεδρίου. Ἄς δοῦμε πῶς δουλεύουν αὐτές οἱ ὁμάδες:  Κάθε ὁμάδα α) ἀποτελεῖται ἀπό 10 Συνέδρους. β) εἶναι, κατά τίς πληροφορίες τοῦ ΠΣΕ, «οἰκουμενική καί πολυπολιτισμική» γ) καθοδηγεῖται καί δέχεται συμβουλές ἀπό κάποιον advisor ἤ cosultant ἤ faciliator. Θέλετε τώρα νά δοῦμε ἕνα πιθανό παράδειγμα μιᾶς τέτοιας ὁμάδας; Μαζεύονται: ἕνας Λουθηρανός τῆς Ἐσθονικῆς ἐκκλησίας, ἕνας Ὀρθόδοξος Ρουμάνος, ἕνας Πρεσβυτεριανός τῆς Νιγηρίας, ἕνας ἐπισκοπελιανός τῆς κεντρικῆς Ἀμερικῆς, ἕνας Πεντηκοστιανός τῆς Παραγουάης, ἕνας Μεθοδιστής τῶν ΗΠΑ, μιά ἀγγλικανή ἱέρεια, ἕνας βαπτιστής ἀπό τήν Κοινότητα Βαπτιστῶν τοῦ Δυτικοῦ Κογκό, ἕνα μέλος τοῦ Maori ecumenical body in Aotearoa τῆς Νέας Ζηλανδίας, ἕνας Γερμανός Εὐαγγελικός, ἕνα μέλος τῆς Μοραβιανῆς Ἐκκλησίας τῆς Jamaica.

Καί ὅλοι αὐτοί τί κάμουν;  Μετά τό πρωϊνό τους μεταξύ ἄλλων μελετοῦν μαζί ἐπιλεγμένα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Μά πῶς νά μελετήσει αὐτή ἡ βαβυλωνία τῆς δαιμονικῆς συγχύσεως τήν Ἁγία Γραφή; Τόσα αἱρετικά δόγματα, τόσες διαφορετικές νοοτροπίες καί πλάνες πῶς θά συγκερασθοῦν; Πῶς θά ὑπάρξει- ὄχι θεολογική συμφωνία, αὐτό εἶναι ἀπίθανο- μιά στοιχειώδης συννενόηση; Μήν ἀνησυχεῖτε καθόλου. Τό ΠΣΕ, ἔχει φροντίσει. Οἱ ποικίλοι συμβουλάτορες (advisors, cosultants, faciliators, counselors), ἕνας τοὐλάχιστον γιά κάθε ὁμάδα, (Group leader) θά συμβουλεύουν, θά συντονίζουν, θά συμφιλιώνουν, θά κατευνάζουν, θά διευκολύνουν καί μέ μιά λέξη θα  χ ε ι ρ α γ ω γ ο ῦ ν  τά 10 πρόβατα πού θά τούς ἔχουν ἀναθέσει. Ὅπως θά καταλάβατε οἱ συμβουλάτορες αὐτοί -100 τόν ἀριθμό- δέν θά εἶναι τίποτες ἄλλο ἀπό ἐξειδικευμένοι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές καί τά παρόμοια. Γι’  αὐτό δέν περιλαμβάνονται στόν ἀριθμό τῶν συνέδρων.   Ἡ συγκρότηση ἐξ ἄλλου τῆς 10μελοῦς ὁμάδας μᾶς θυμίζει ὁμαδική ψυχοθεραπεία. Τό βράδυ γίνεται καί ἄλλη συνάντηση τῆς ὁμάδας«γιά νά μοιρασθοῦν τίς ἐμπειρίες τῆς ἡμέρας καί νά προετοι-μασθοῦν γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα».

Πέραν ὅμως τῆς ὁμαδικῆς καθοδηγήσεως θά ὑπάρχει ἐπίσης μιά εἰδική ὁμάδα «συμβούλων»  πού θά προσφέρει «ἀτομικές συμβουλές, ποιμαντική μέριμνα καί πνευματική καθοδήγηση».

 

Plenary = Τό « ζαλισμένο κοπάδι», στό μαντρί.

Κάθε μέρα στίς 11.00 συγκεντρώνονται οἱ σύνεδροι σέ Ὁλομέλεια (plenary) .  Ἔχοντας ὑποστεῖ ἕνας-ἕνας οἱ σύνεδροι τήν ἐπί μέρους λεπτομερῆ ἐπεξεργασία συγκεντρώνονται ὅλοι μαζί. Πρέπει νά ἀποβάλουν τά τελευταῖα προσωπικά-ὁμολογιακά χαρακτηριστικά τους, νά ἀδειάσουν τό νοῦ τους καί τήν καρδιά τους ἀπό τά δικά τους δεδομένα. Ἔπειτα σέ μιά κοινή γιά ὅλους ψευδοθεολογική γλῶσσα -«ὥρα εἰλικρινείας» - νά ἀκούσουν τά οἰκουμενιστικά μηνύματα καί μέσα σέ κλῖμα μιᾶς ψευδοαγάπης καί ψευδοασφάλειας νά τά ἀποδεχθοῦν, νά τά χωνέψουν. Θέματα πού οἱ Σύνεδροι θά ἀκούσουν νά ἀναπτύσσονται κατά τήν Ὁλομέλεια  θά εἶναι μεταξύ ἄλλων: «Ἐλθέ Ἅγιο Πνεῦμα ἴασε καί συμφιλίωσε», «Καλεσμένοι νά εἴμαστε συμφιλιωτικές καί θεραπευτικές κοινότητες» « Θεραπεία».

 

Synaxeis

Δύο φορές κατά την περίοδο τοῦ ἀπογεύματος θά ὀργανώνονται 10 παράλληλες «Συνάξεις» (συνολικά 50-60 συνάξεις κατά τή διάρκεια τοῦ Συνεδρίου) ὅπου θά παρουσιάζονται τά θέματα τῆς Ὁλομέλειας εἴτε μέσω φίλμς καί θεατρικῶν ἀναπαραστάσεων (πρβλ. fame story!) εἴτε μέ τήν διοργάνωση στρογγυλοῦ τραπεζιοῦ καί ἄλλων συζητήσεων.  Ἔτσι ὅλο τό πνεῦμα τοῦ Συνεδρίου ἐμπεδώνεται μέσῳ τῆς εἰκόνας καί τῶν φιλικῶν συζητήσεων. Οἱ Σύνεδροι εἶναι ἕτοιμοι  νά οἰκειοποιηθοῦν τά μηνύματα  καί νά γίνουν «πολλαπλασιαστές» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στή χώρα τους.

 

Οἰκουμενιστική λατρεία

Μετά τίς πρωϊνές συναντήσεις τῶν Home Groups  ἀκολουθεῖ «λατρεία» (10-10.30). Δέν κατάλαβα τί ἐννοοῦσε ὁ ἁρμόδιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πού μᾶς πληροφόρησε ὅτι κατά τή διάρκεια τοῦ Συνεδρίου δέν θά γίνουν συμπροσευχές γιατί σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα, «κατά τή διάρκεια τοῦ Συνεδρίου θά γίνονται προσευχές στίς ὁποῖες θά εἶναι ἐλεύθερη ἡ πρόσβαση σέ ὅλους». Ἐπίσης θά ὑπάρχει ὑπαίθριο παρεκκλήσιο ἀνοιχτό σέ ὅλους, ὅπου θά γίνονται προσευχές ἀπό διάφορες Ὁμολογίες σέ ὧρες ἐκτός τοῦ προγράμματος τοῦ Συνεδρίου.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς «λατρείας» «θά πραγματοποιηθοῦν καί 5 (πέντε) ἀκολουθίες θεραπείας (healing services) κατά τήν παράδοση διαφόρων Ὁμολογιῶν, τίς ὁποῖες  ὅ λ ο ι  θά μποροῦν νά παρακολουθήσουν». Πρόκειται γιά τίς πεντηκοστιανές -«χαρισματικές» πρακτικές.  Μιᾶς καί τό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἶναι «Ἐλθέ Ἅγιο Πνεῦμα ἴασαι καί συμφιλίωσε», σκέφτηκαν, φαίνεται, οἱ ὑπεύθυνοι νά δοκιμάσουν καί τίς πρακτικές αὐτές γιά νά πετύχουν τή συμφιλίωση μέ τούς Πεντηκοστιανούς καί εἰδικά τή λεγόμενη χαρισματική κίνηση, οἱ ὁποῖοι κάνουν φοβερή θραύση, εἰδικά στή Νότια Ἀμερική, ἐκτοπίζοντας τόν Καθολικισμό καί τόν Προτεσταντισμό.

Τήν Κυριακή 15 Μαΐου σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, οἱ σύνεδροι θά ἐξαπολυθοῦν στίς ἐνορίες τῆς Ἀττικῆς γιά νά συμμετάσχουν στή λατρεία τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν ἀφοῦ, ὅπως γράφει τό πρόγραμμα «οἱ ἕλληνες οἰκοδεσπότες μας μᾶς ἔχουν προσκαλέσει νά περάσουμε τή μέρα μας στίς τοπικές ἐκκλησιαστικές συναθροίσεις». Τέλος τό ἴδιο βράδυ ὅλοι οἱ σύνεδροι «θά συγκεντρωθοῦν στόν Ἄρειο Πάγο ὅπου θά γίνει μιά ἀποχαιρετιστήρια ἀκολουθία, ἀνοιχτή γιά τίς ἐνορίες τῶν Ἀθηνῶν καί τά γκρούπ τῶν ἐπισκεπτῶν».

 

Κριτικ Θερηση - ρθδοξη ξιολγηση – Μι πιβεβλημνη στση

Μετά τήν παρουσίαση τῶν πτυχῶν τοῦ Συνεδρίου ἀντιλαμβάνεται κάθε εἰλικρινής χριστιανός ὅτι πραγματικός σκοπός του εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῶν διαφορῶν, ἡ βίαιη ἑνοποίηση τῶν δογμάτων μέσω ἑνός χειρισμοῦ τῶν συμμετεχόντων Συνέδρων, χειρισμοῦ ἐπιμόνου, διαρκοῦς, πολύωρου καί ἐξαντλητικοῦ.  Ἡ ἀπομόνωση τῶν Συνέδρων ἀπό τούς ὁμοπίστους τους, ἡ βίαιη κατ’ οὐσία ἔνταξή τους σέ μιά δεκαμελῆ ἀλλοπρόσαλλη ὁμάδα ἀλλογλώσσων καί ἑτεροπίστων, ἡ παράδοσή τους στά χέρια τῶν ἀτέλειωτων συμβουλατόρων, τό διαρκές μεθοδικό σφυροκόπημα τους μέ  φίλμς, παραστάσεις, πάνελ συζητήσεων, προσευχές καί ἁγιογραφικές μελέτες καί πεντηκοστιανές «θεραπεῖες» στοχεύει στήν ὁμογενοποίηση τοῦ φρονήματος. Αὐτό πού συμφιλιώνει ὅλους δέν εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά τό ἀκάθαρτο πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς πού μέ τή χειραγώγηση τῶν «εἰδικῶν»  τούς ἐπιβάλλει τό συμφυρμό, τόν περιορισμό τῶν ἰδεῶν τους στόν ἐλάχιστο κοινό παρανομαστή, τήν ψευδαίσθηση τῆς ἀγάπης, τῆς ἑνότητας καί τῆς ἀσφάλειας.

Γιά ὅσους ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τίς νέες αἱρέσεις οἱ μέθοδοι τοῦ ΠΣΕ  παραπέμπουν στίς μεθόδους τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων ( cults). Αὐτό θά πεῖ  διαδοχικός χειρισμός τῶν ἰδίων προσώπων σέ πολλούς ὁμόκεντρους κύκλους, ἀπό τό μικρότερο (μικρή, « οἰκογενειακή»  ὁμάδα) στό μεγαλύτερο.  Ἐπανάληψη ἀναπτύξεως τῶν ἰδίων ἰδεῶν καί ἀρχῶν μέ τήν ἴδια ὁρολογία, μέχρις ὅτου οἱ συμμετέχοντες τά κάνουν κτῆμα τους καί γίνουν, ὅπως τό ζητᾶ καί τό ΠΣΕ, πολλαπλασιαστές (multipliers) τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Αὐτό βέβαια τό πνεῦμα καί οἱ μεθοδεύσεις μέσα στό ΠΣΕ εἶναι ἑπόμενα καί σχεδόν φυσικά στό χῶρο τῆς Δύσεως. Ἀλλά οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοί καί λαϊκοί πῶς μποροῦν νά συμμετάσχουν σέ ἕνα τέτοιο συνονθύλευμα;

 

Τό μοναδικό τους ἐπιχείρημα, δηλαδή ὅτι παρίστανται σέ τέτοια συνέδρια γιά νά δώσουν ὀρθόδοξη μαρτυρία, τούς τό ἀφαιρεῖ τό συγκεκριμένο  «στήσιμο»  τοῦ Συνεδρίου. Κι ἄν θέλουν ἀκόμη, εἶναι ἀδύνατο μέσα σ’ αὐτές τίς ὁμαδοῦλες νά δώσουν ὀρθό-δοξη μαρτυρία καί ὁμολογία. Ὁ leader τῆς ὁμάδας θά τούς ἐπα-ναφέρει στήν συμφιλίωση καί τό κοινό πνεῦμα. Ἄν θέλουν λοιπόν νά εἶναι εἰλικρινεῖς ἀπέναντι τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί τοῦ ἑαυτοῦ τους πρέπει νά ἀπαντήσουν στά κάτωθι ἐρωτήματα :

α) Πιστεύουν οἱ ἐν λόγῳ ὀρθόδοξοι ἐκπρόσωποι στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σ’  αὐτή τήν πνευματική Βαβέλ, ὅπως διακηρύττει ἡ σχετική Ἐπιτροπή τοῦ ΠΣΕ ;

β) Πιστεύουν ὅτι μαζί μέ ὅλες αὐτές τίς αἱρέσεις, ὅπως ἰσχυρίζεται τό ΠΣΕ, ἀποτελοῦν ἤ ὅτι μποροῦν νά ἀποτελέσουν μιά ζῶσα κοινότητα συμφιλιώσεως καί θεραπείας; Νοιώθουν ἐπίσης ὅτι μποροῦν μαζί μέ ὅλες τίς αἱρέσεις μαζί μέ τούς Πεντηκοστιανούς, τίς ἐπισκοπίνες, τίς παπαδίνες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες δημόσια διακηρύττουν τή λεσβιακή τους «ἰδιαιτερότητα», «νά γιορτάσουν τήν ἑνότητά τους ἐν Χριστῷ» καί νά διατρανώνουν τή «διαφορετικότητά » τους;

γ) Πιστεύουν ὅτι τό ΠΣΕ μπορεῖ, ὅπως ἰσχυρίζεται, νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους νά συμφιλιωθοῦν μέ τό Θεό καί μεταξύ τους; ὅτι μπορεῖ νά ἀποκαταστήσει τίς χαλασμένες σχέσεις τῶν ἐκκλησιῶν;

 

Ἄν ὅλα αὐτά τά πιστεύουν τότε ἔχοντας ἐκχωρήσει τή μοναδικότητα ἀληθείας καί σωτηρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο αἱρέσεων καί παραθρησκείας, εἶναι ἐλεύθεροι νά μαζέψουν τούς λιγοστούς ὑποστηρικτές τους, νά φτιάξουν μιά δική τους «ἐκκλησία» - σέκτα καί νά συγκαταριθμηθοῦν στίς «ἐκκλησίες» τοῦ ΠΣΕ. Ἀλλά δέν εἶναι ἐλεύθεροι, δέν δικαιοῦνται νά ἐμφανίζονται ἐκπροσωποῦντες τό ὀρθόδοξο ποίμνιο. 

Ἤδη ἡ ἀποθράσυνση τῶν ἑλλήνων οἰκουμενιστῶν γίνεται ἐπικίνδυνη γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Καυχῶνται ὅτι γιά πρώτη φορά γίνεται παρόμοια συμμάζωξη σέ ὀρθόδοξη χώρα. Αὐτό προξενεῖ σέ ὅλους μας λύπη καί ὀργή. Ἀλλά καί κάτι περισσότερο: ἀποφασιστικότητα. Μήπως οἱ ἐν λόγῳ κύριοι  νομίζουν ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι νά προσβάλουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί Παράδοση, νά ἀσελγοῦν σέ ὅ,τι ἱερώτερο  καί πολυτιμώτερο ἔχουμε, τήν μόνη ἐλπίδα καί χαρά μας;  Πιθανόν γι’  αὐτούς ὁ θησαυρός τῆς Ὀρθοδοξίας νά μή σημαίνει τίποτε ἄλλο παρά ἐμπόρευμα γιά ἀνταλλαγή, ὑλικό γιά μαγείρεμα στό ἀκάθαρτο τσουκάλι τῆς Ν. Ἐποχῆς. Πιθανόν οἱ σκοτεινές διασυνδέσεις τους, τό δοῦναι καί λαβεῖν μέ τή Νέα Ἐποχή καί τή Νέα Τάξη καί οἱ ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις τους νά τούς ἀναγκάζουν νά  προχωροῦν σέ ὅλο καί τολμηρότερες κινήσεις. Ἄς γνωρίζουν ὅμως ὅτι ὑπάρχουν ὅρια στήν οἰκονομία καί στήν ὑπομονή μας· ὅρια ὄχι αὐθαίρετα, ἀλλά ἐπιβεβλημένα ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων.  Καθώς ἀπό καιρό ὑπερβαίνουν τά ὅρια αὐτά νά γνωρίζουν ὅτι θά βρεθοῦν πρό ἐκπλήξεων· καί θά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν διερρηγμένο χιτῶνα τοῦ Κυρίου. 

πορομε

Πς μπορον νά νατρέπονται τόσοι εροί κανόνες πού ναφέρονται σαφς στό θέμα τς συμπροσευχς μέ τούς αρετικούς;

·         Κανών ι΄ τν γίων ποστόλων (Πηδάλιον κδ. στήρ 1976)
Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ, κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται οὗτος ἀφοριζέσθω.

·         Κανών με΄ γίων ποστόλων (ν. ν. σελ 50)
Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω

·         Κανών λγ τς ν Λαοδικεί τοπικς Συνόδου (ν.ν. σελ. 433)
Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι.

·         ρώτησις Θ΄ Τιμοθέου λεξανδρείας (ν. ν. σελ 670)
Εἰ ὀφείλει Κληρικός εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἤ ἄλλων αἱρετικῶν; ἤ οὐδέν αὐτόν βλάπτει, ὁπόταν αὐτός ποιῇ τήν εὐχήν, ἤγουν τήν προσφοράν;

·         πόκρισις: Ἐν τῇ θείᾳ ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρό τοῦ ἀσπασμοῦ.  «Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε» Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μή ἀν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καί ἐκφεύγειν τήν αἵρεσιν.

ρμηνεία: …ἀποκρίνεται, ὅτι ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἱερουργίας ὁ Διάκονος φωνάζει νά ἔκβουν ἔξω τοῦ ναοῦ ὅσοι εἶναι Κατηχούμενοι, λέγων· Ὅσοι Κατηχούμενοι προέλθετε (τοῦτο γάρ δηλοῖ τό, οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε).  Ἀνίσως λοιπόν ὅσοι εἶναι Κατηχούμενοι δέν συγχωροῦνται νά σταθοῦν ἐν τῷ καιρῷ, ὅταν γίνεται ἡ θεία Λειτουργία, πόσῳ μᾶλλον αἱρετικοί; ἔξω μόνον, ἄν ὑπόσχωνται νά μετανοήσουν καί νά φύγουν ἀπό τήν αἵρεσιν· πλήν καί τότε πάλιν δέν πρέπει νά ἀφήνωνται μέσα εἰς τόν ναόν, ἀλλά νά στέκωνται ἔξω μέ τούς Κατηχουμένους.  Εἰ δέ τοιουτοτρόπως δέν ὑπόσχονται, οὐδέ μέ τούς Κατηχουμένους συγχωροῦνται νά στέκουν, ἀλλά νά ἀποδιώκωνται κατά τόν Βαλσαμώνα.

·         Κανών ς΄ τς ν Λαοδικεί (ν.ν. σελ. 422)
Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει.

(πίσης κανόνες: ια΄, ιβ΄καί ιγ΄ τν γίων ποστόλων, β΄τς ν ντιοχεί, θ, λβ, καί λζ τς ν Λαοδικεί -γιά τά δρα καί τούς συνεορτασμούς)

Τέλος θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε τούς τόσο βαρυσήμαντους 9ο, 10ο καί 11ο στίχους τς Β΄ πιστολς ωάννου το Εαγγελιστο.  Στό 10ο στίχο παγορεύει μαθητής τς γάπης στόν κάθε χριστιανό κόμα καί νά χαιρετ τόν αρετικό «καί χαίρειν ατ μή λέγετε».

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση τονίζει ὅτι ὁ ἠγαπημένος, ἐπιστήθιος μαθητής τοῦ Χριστοῦ βγαίνοντας ἀπό δημόσιο χῶρο μαζί μέ ἕνα πνευματικό του παιδί ἐξέφρασε τόν ἀποτροπιασμό του στή θέα τοῦ αἱρετικοῦ Κηρίνθου λέγοντας: «πᾶμε γρήγορα, παιδί μου, νά φύγουμε μήπως πέσει ἡ σκεπή καί μᾶς πλακώσει.

Ποιός ἀπό μᾶς μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι μέσα στήν καρδιά του ἔχει πλουσιότερη ἀγάπη ἀπό τό μαθητή … τῆς ΑΓΑΠΗΣ;

 

Μετά υικο σεβασμοῦ,

 

ρχιμ. Σαράντης Σαράντος                            φ. .Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου μαρουσίου

Πρεσβ. θανάσιος Μηνς

Πρωτ. ωάννης Φωτόπουλος                           φ. .Ν.γίας Παρασκευς Αττικς

Π. Γεώργιος Αθνος                                       φ. .Ν.γίου λευθερίου Κ. Χαλανδρίου

Πρωτ. Λάμπρος Φωτόπουλος                         φ. .Ν.γίου Κοσμ μαρουσίου

Π. Βασίλειος Κοκολάκης                               φ. .Ν.ψώσεως Τ. Σταυρο Χολαργο

Πρωτ. μμανουήλ Μαθιουδάκης                  φ. .Ν.γίου ωάννου Ν. Φιλ/φείας

Π.Εθύμιος Μουζακίτης                                φ. .Ν.γίου λευθερίου μαρουσίου

Πρωτ. ντώνιος Μπουσδέκης                        φ. .Ν.γίου Νικολάου Νικαίας

Π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος                          φ. .Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν.ωνίας

Π. Χρστος Κατσούλης                                  φ. .Ν.Παναγίας Βλαχερνν μαρουσίου

Π. Πέτρος Πανταζς                                       φ. .Ν.Μεταμορφώσεως Χαλανδρίου

Π. Κων/νος Τερκεσίδης                                  φ. .Ν.γίου ντωνίου Κερατσινίου

Π. Δημήτριος Μπάτρης                                  φ. .Προσκυνήματος Χριστο Σπάτων

Π. Σταρος Τρικαλιώτης                               φ. .Ν.γίας Παρασκευς ττικς

Π. Γεώργιος βραμίδης                                  φ. .Ν. ψώσεως Τιμ. Σταυρο Αγάλεω

Π. ναστάσιος Τραϊφόρος                               φ. .Ν. γ. θανασίου Μαρκοπούλου Αττ

Π. ναστάσιος Κοροπούλης                           φ. .Ν.γίου Θωμ μαρουσίου

Π. Νικόλαος Πουρσανίδης                              φ. .Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχν χαρνν

Π. Γεώργιος Φωτόπουλος                                 φ. .Ν. γ. ναργύρων Κοζάνης

Πρωτ. Χαράλαμπος Θεοδώσης                       φ. .Ν.γίου Νεκταρίου Κηφισις

Πρωτ. ωάννης Νιργιαννάκης                        φ. .Μ.γ. Σκέπης Δροσις

εροδιάκονος Γεώργιος Διαμαντόπουλος      .Ν.γίου Νικολάου λιουπόλεως

 

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...