Ἐποχή ὁλικῆς παρακολούθησης ὅλων τῶν πολιτῶν!

Delastik BigBrother4

Ποτέ στή μέχρι τώρα ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας κανένα ὁλοκληρωτικό, ἀστυνομικό καθεστώς δέν εἶχε τόσο φακελωμένους ὅλους τους πολίτες ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ του κράτους, ἀλλά ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη, ὅσο ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν!

Ἡ ἠλεκτρονική κατασκόπευση σέ συνδυασμό ἀφενός μέ τό πέρασμα στήν ἐποχή τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν καί ἀφετέρου μέ τήν ἰλιγγιώδη τεχνολογική πρόοδο τοῦ κλάδου αὐτοῦ κατέστησαν πραγματικότητα τά πιό τρελά ὄνειρα κάθε δικτάτορα: νά μαθαίνει ἀνά πάσα στιγμή τά πάντα γιά ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ζεῖ στή Γῆ! Δέν πρόκειται γιά ἀποκύημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλά γιά ὠμή πραγματικότητα: «Θεμέλιο τῆς δουλειᾶς μας εἶναι ἡ προσπάθεια νά μαζεύουμε τά πάντα καί νά τά κρατᾶμε γιά πάντα... Βρισκόμαστε πραγματικά πολύ κοντά στό νά μποροῦμε νά ἐπεξεργαζόμαστε ὅλες τίς πληροφορίες πού δημιουργοῦνται ἀπό τούς ἀνθρώπους» δήλωσε συνεπαρμένος σέ διάλεξη πού ἔδωσε τόν Μάρτιο ὁ Ἰρα Χάντ, ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος τεχνολογίας τῆς CIA. Δέν ὑπερβάλλει.

Μόνο τόν Μάρτιο τοῦ 2013, ἡ ὑπηρεσία ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τῶν ΗΠΑ, ἡ διαβόητη τά τελευταῖα χρόνια ΝSA, ἀποθήκευσε... 97 δισεκατομμύρια δεδομένα! Πάνω ἀπό 3 δισεκατομμύρια τήν ἡμέρα!

Πάνω ἀπό 2,17 ἑκατομμύρια δεδομένα τό λεπτό! Καί βρισκόμαστε ἀκόμη στήν ἀρχή τῆς ὑπερυπολογιστικῆς τεχνολογίας, ὄπως π.χ. τῆς Watson τῆς IBM, τήν ὁποία ἡ NSA καί ἡ CIA δοκιμάζουν τά δυό τελευταῖα χρόνια, ὄπως ἀποκάλυψε στούς «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης» σύμβουλος τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης στόν τομέα αὐτό. Ἡ συλλογή καί ἡ ἐπεξεργασία τῶν ψηφιακῶν δεδομένων γίνεται πλέον αὐτόματα. Φυσικά, εἶναι τελείως ἀφελής ἡ ἄποψη «ἄν δέν εἶμαι τρομοκράτης, τί μέ νοιάζει ἄν ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, ἤ τῆς χώρας μου παρακολουθεῖ ὅλες μου τίς ἠλεκτρονικές ἐπικοινωνίες καί τίς καταγράφει;».

Ἡ τρομοκρατία εἶναι τό παραμύθι γιά τήν ἐπιβολή αὐτοῦ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος παρακολούθησης ὅλων τῶν πολιτῶν. Σιγά μήν ξοδεύουν οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ δεκάδες καί δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σιγά μήν ἀπασχολοῦν στόν τομέα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καί πληροφοριῶν τόν ἀπίστευτο ἀριθμό, ὄπως ἀνέφεραν οἱ χθεσινοί «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» τοῦ Λονδίνου, τῶν περίπου... 854.000 (!) ἀτόμων γιά νά προλάβουν μήν τυχόν καί βάλει καμιά βόμβα κάποιος Ταλιμπᾶν ἤ κάποιος τρελός Ἀμερικανός τρομοκράτης. Αὐτά εἶναι προσχήματα γιά νά ἀποκοιμίζουν τόν κοσμάκη. Τίς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων κρατῶν καί τούς μεγάλους ἐπιχειρηματίες ἀπό ἄλλες χῶρες πού ἔχουν ἀνταγωνιστική ἐπαγγελματική δραστηριότητα πρός ἀμερικανικές ἑταιρεῖες ἔχουν ὡς πρώτιστο στόχο γιά νά τούς τρῶνε τίς δουλειές οἱ Ἀμερικανοί!

Παρακολουθοῦν ὅλα τους τά τηλεφωνήματα, τίς συζητήσεις, τήν ἠλεκτρονική ἀλληλογραφία τῶν στελεχῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. Ξέρουν ἔτσι ἀπό πρίν γιά ποιά δουλειά ἐνδιαφέρεται ὁ καθένας, τί προσφορά θά κάνει, ποιόν προσπαθεῖ νά λαδώσει γιά νά τήν πάρει, ποιός πολιτικός τά ἔπιασε καί τά ἔχουν ὅλα καταγραμμένα! Μποροῦν ἔτσι νά ἐκβιάσουν τούς πάντες, καθώς ἔχουν ἐπιπροσθέτως λόγω τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης πλήρη γνώση καί τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς. Ἀπό τό σέ ποιά τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχει τά λεφτά του καί πόσα ἀπό αὐτά δέν ἔχουν δηλωθεῖ στήν Ἐφορία ὦς τό... ἄν ἔχει ἐρωμένη ἤ ἰδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις, ἄν παίρνει αὐτός ἤ κάποιος ἀπό τήν οἰκογένειά του ναρκωτικά καί μυριάδες ἄλλα προσωπικά μυστικά πού ἴσως κάποια ἀπό αὐτά νά ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐκβιασμοῦ.

Γι' αὐτό καί θορυβήθηκαν οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις μέ τίς τελευταῖες ἀποκαλύψεις. Σιγά μήν τίς νοιάζει ἡ παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν τους! Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι οἱ πολίτες μποροῦν νά ἀδιαφοροῦν γιά τό θέμα, ἀφοῦ δέν εἶναι οὔτε τρομοκράτες οὔτε πλούσιοι. Κάθε ἄλλο. Οἱ πολίτες εἶναι τά εὔκολα θύματα. Πρῶτα πρῶτα ἀπό τό ἴδιο τό κράτος, τό ὁποῖο π.χ. μπορεῖ νά θεωρήσει... «ἀδήλωτο εἰσόδημα» τοῦ παιδιοῦ σου ἄν τοῦ στείλεις ἕνα πεντακοσάρικο γιά νά τό βοηθήσεις νά πληρώσει τή δόση τοῦ δανείου γιά τό σπίτι του καί νά τοῦ ζητάει νά... πληρώσει φόρο!

Τό σπάσιμο ὅλων τῶν κωδικῶν ἀσφαλείας ἀπό τούς ὑπερυπολογιστές τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπει ἐπίσης σέ συνεργούς τους νά ἀποσύρουν π.χ. χρήματα ἀπό τίς καταθέσεις κάποιου ἤ νά ἐκβιάζουν π.χ. μία νεαρή κοπέλα πού ἔστειλε μία τολμηρή της φωτογραφία στόν φίλο της, τήν ὁποία «βλέπουν» φυσικά καί οἱ μυστικές ὑπηρεσίες. Ὅταν αὐτά καί μύρια ἄλλα μποροῦν νά γίνουν σέ βάρος ἁπλῶν πολιτῶν, ἀντιλαμβάνεται κανείς πώς μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ἐξόντωση πολιτικῶν ἀντιπάλων ἤ γιά τή μετατροπή τους σέ πράκτορες ὑπηρέτησης τῆς κάθε κυβέρνησης...

[ΠΗΓΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ - http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=63841878]