Ἡ Κίνα κατηγορεῖται γιά κακόβουλη διαδικτυακή ἐπίθεση (hacking) σέ Ἀμερική (Πεντάγωνο) καί Αὐστραλία !

PentagonHacked USChineseHacking1

Ἀναρωτιέται κανείς, πότε θά σταματήσουμε νά ἀρθογραφοῦμε γιά τήν δῆθεν ἀσφάλεια τοῦ διαδικτύου, τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί κατ’ἐπέκταση τῆς ὑποδομῆς συστημάτων ποῦ θά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν χρήση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, κάρτας τοῦ πολίτη«πλαστικοῦ χρήματος» (βαδίζοντας πρός τήν ἀχρήματη κοινωνία);

Ἡ Ἐφημερίδα Washington Post, ἀναφέρει ὅτι hackers ἀπό τήν Κίνα κατάφεραν νά ἀποκτήσουν πρόσβαση σέ εὐαίσθητα ἀρχεῖα τοῦ Πενταγώνου πού περιέχουν πληροφορίες γιά τά σχέδια καί τήν τεχνολoγία ὑποστήριξης τουλάχιστον εἰκοσιτεσσάρων (24) ὑπερσύχρονων ὅπλων (ἀπό πυραύλους, ἀεροπλάνα μέχρι καί πλοῖα!)

Ἐάν ἕνα ἀπό τά «ἀσφαλέστερα» μέρη τοῦ πλανήτη (Πεντάγωνο στήν Ἀμερική) μπορεῖ νά παραβιαστεῖ μέσω ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος, τί πιστεύετε γιά τίς ὑπόλοιπες χῶρες συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Ἑλλάδας;

Στήν δέ περίπτωση τῆς Αὐστραλίας φαίνεται νά μήν ὑπάρχουν ἀκριβή στοιχεῖα γιά τήν προέλευση τῶν ἐπιθέσεων (δηλώσεις Πρωθυπουργοῦ Αὐστραλίας κας Julia Gillard καί κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου ὑπουργείου ἐξωτερικῶν της Κίνας κου Hong Lei).

Αὐτό ὅμως πού κράταμε ἐδῶ εἶναι ἡ ἑξῆς ἐπιπρόσθετη δήλωση τοῦ κου Hong Lei. «Ἀφοῦ οἱ ἐπιθέσεις δέν ἄφησαν ἴχνη (εἶναι τεχνικῶς μή ἀνιχνεύσιμες) εἶναι δύσκολη ἡ ἀναγνώριση τῆς προελεύσεώς τους»! («Since the attacks are technically untraceable, it's difficult to find the origin of these attacks»).

AustralianPM

Μέ ἄλλα λόγια, ὄχι μόνον διαπιστώθηκαν οἱ ἐπιθέσεις – δέν γνωρίζουν τήν προέλευσή τους ... δηλαδή μιλᾶμε γιά τήν ἀπόλυτη ἀποτυχία τῆς «ἀσφαλείας»!

[ΠΗΓΕΣ CNN καί WASHINGTON POST]

  1. http://edition.cnn.com/2013/05/28/world/asia/australia-china-hacking-report/
  2. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html