Ὁ Μεγάλος Ἀδελφός τοῦ Ὂργουελ εἶναι ἐδῶ: Ζητοῦν Βίντεο μέ τούς Ἐσωτερικούς χώρους τοῦ σπιτιοῦ μας !

BigBrother

Ὄπως ἀνακοινώθηκε στόν τύπο ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιά τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα» ὅλων τῶν ἀκινήτων της χώρας, κατ' ἀρχάς γιά πολεοδομικούς καί ἐν συνέχειᾳ γιά φορολογικούς καί ἄλλους σκοπούς.

Μέσα σέ αὐτή τήν ἀπόφαση περιλαμβάνεται ἕνας ἐξωφρενικός ὅρος πού ἀκόμη καί ἡ φαντασία τοῦ Ὄργουελ δέν θά μποροῦσε νά συλλάβει:

Γιά ὅλα τά κτήρια τηρεῖται ὑποχρεωτικά ἡ «ταυτότητα κτηρίου»... ἡ ὁποία περιλαμβάνει μεταξύ τῶν ἄλλων καί τό ἑξῆς στοιχεῖο:

" ..τό βίντεο, στό ὁποῖο ἀπεικονίζονται οἱ χῶροι καί οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ κτηρίου, ὅπου ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία λήψης του.."!!

Οἱ κάθε εἴδους ὑπηρεσίες καί κυρίως οἱ ἀσφαλίτες ὄλου τοῦ κόσμου θά διαθέτουν πλήρη γνώση τῆς διαρρύθμισης τῶν σπιτιῶν μας. Ἄν αὐτό δέν συνιστᾶ παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τότε τί εἶναι ;

Δέν εἶναι μακρυά ἡ ἐποχή πού θά μᾶς ὑποχρεώσουν διά νόμου νά ἔχουμε ἐκτός ἀπό τίς κάρτες πολίτη , τά μικροτσίπ ὑποδορίως καί κάμερες παρακολούθησης μέσα στό ἴδιο μας τό σπίτι.

Τά "ἀνώδυνα", δῆθεν παιχνίδια, Big Brother πού παίζονταν σέ ὅλο τόν κόσμο ἀποτελοῦσαν, σαφῶς, μία προσπάθεια ἐξοικείωσης τῶν πολιτῶν σέ αὐτές τίς μεθόδους παρακολούθησής μας. Ἀκόμη καί τό μέτρο τῶν ἀποδείξεων τῆς ἐφορίας καθώς καί τῆς ἀντικατάστασης τοῦ πραγματικοῦ χρήματος μέ τό πλαστικό ἀποσκοπεῖ στήν καταγραφή τῆς ζωῆς μας καί τῶν καταναλωτικῶν μας συνηθειῶν καθώς καί τῆς παρακολούθησής του πού βρισκόμαστε, πότε καί γιατί.

Τό πρόσχημα τῆς τρομοκρατίας καί τῆς προστασίας ἀπό τήν ἐγκληματικότητα ἤδη νομιμοποίησε τήν ὕπαρξη ἑκατομμυρίων καμερῶν παρακολούθησης σέ ὅλους τους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους, ἀκόμη καί στά διόδια καί τούς δρόμους.

Θά ἦταν κανένας ἀφελής ἄν πίστευε ὅτι ὁ νέος νόμος ζητᾶ νά γυρίζουμε βίντεο στούς ἐσωτερικούς χώρους τῶν σπιτιῶν μας γιά πολεοδομικούς ἤ ἔστω καί φορολογικούς λόγους. Πρόκειται ἀναμφίβολα γιά μιά προσπάθεια κατάργησης κάθε ἔνοιας οἰκογενειακοῦ ἀσύλου καί καταπάτησης τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων μίας καί αὐτά τά βίντεο θά εἶναι προσβάσιμα σέ κάθε εἴδους ἀσφαλίτες, ντόπιους καί ξένους καί ἀσφαλῶς καί σέ κάθε διαρρήκτη καί ἐγκληματία πού θά ἀποκτήσει πρόσβαση σέ αὐτά.

Πρέπει νά ἀντιδράσουμε καί σέ αὐτό τό μέτρο πού θέλει νά μᾶς μετατρέψει σέ ἀνδράποδα μέ μοναδικό στόχο νά παράγουμε καί νά καταναλώνουμε αὐτά (καί κυρίως τίς μεταλλαγμένες τροφές τους) καί στήν ποσότητα πού θέλει τό σύστημά τους.

Εἶναι ἐπίκαιρο περισσότερο παρά ποτέ τό σύνθημα: "Ἄν δέν ἀντισταθοῦμε σ΄ὅλες τίς γειτονιές, οἱ πόλεις μας θά γίνουν μοντέρνες φυλακές"

Τό Κίνημα Δέν Πληρώνω μπαίνει μπροστά καί σέ αὐτόν τόν ἀγώνα γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν κατακτημένων δημοκρατικῶν μας δικαιωμάτων καί δέν θά ἐπιτρέψει τό πισωγύρισμα σέ μία κοινωνία σκλάβων, πού τό "1984" τοῦ Ὄργουελ θά φαντάζει παράδεισος ἐλευθερίας. Κανένας δέν πρέπει νά μείνει ἀμέτοχος.

Ἐλᾶτε μαζί μας νά ἀγωνιστοῦμε γιά νά ἀνατρέψουμε ὅλους αὐτούς πού θέλουν νά μᾶς κάνουν σκλάβους χωρίς κανένα δικαίωμα. Κανένας δέν πρέπει νά λείψει.

[ΠΗΓΗ: www.kinimadenplirono.gr]