Παγκόσμια συμμορία ἔκλεψε ἀπό ΑΤΜ τραπεζῶν σέ ὅλο τόν κόσμο 45 ἑκατομμύρια δολάρια!

ΣΧΟΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ:
Τελικῶς, ὄντως ἴσως ἰσχύει τό ... «Λεφτά ὑπάρχουν», (κατά μία ἔννοια) αὐτό πού δέν ἰσχύει εἶναι τό «Ἀσφαλής Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση: ὑπάρχει»!

Listeia45Ek

Διαβάζουμε στο "NewsIT"

Αὐτή εἶναι ληστεία! Παγκόσμια συμμορία ἔκλεψε ἀπό ΑΤΜ τραπεζῶν σέ ὅλο τόν κόσμο 45 ἑκατομμύρια δολάρια!

  • Οἱ ἀναλήψεις ἔγιναν ἀπό 26 χῶρες.
  • Ὀκτώ συλλήψεις στίς ΗΠΑ καί δεκάδες σέ ὅλο τόν κόσμο!
  • "Μπῆκαν" στά ἠλεκτρονικά συστήματα τῶν τραπεζῶν καί μέ πλαστές κάρτες ἔκαναν ἀναλήψεις!
  • Ὅλο τό σχέδιο τῶν τετραπέρατων χάκερς.

Αὐτή ἴσως εἶναι ἡ ληστεία τοῦ αἰώνα! Χωρίς νά βγεῖ ὄχι ὅπλο, ἀλλά οὔτε σφεντόνα, μία συμμορία χάκερς κατάφερε νά ἀναστατώσει 26 χῶρες καί νά κάνει ἀναλήψεις ἀπό τράπεζες μέ τό ποσό νά φτάνει ἤ καί νά ξεπερνᾶ τά 45 ἑκατομμύρια δολάρια!

Ἡ παγκόσμια συμμορία, μπῆκε στά ἠλεκτρονικά συστήματα ἑκατοντάδων τραπεζῶν καί ἀφοῦ πῆρε στοιχεῖα ἀπό τίς προπληρωμένες κάρτες πού ἦταν καταχωρημένες, ἐφτίαξε κάρτες - κλώνους καί τίς μοίρασε στά μέλη της, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν ἀναλήψεις ἀπό ΑΤΜ σέ ὅλο τόν κόσμο!

Σύμφωνα μέ τήν εἰσαγγελεία τῆς Νέας Ὑόρκης, μετά ἀπό ἔρευνες πού κράτησαν πολύ καιρό τήν ὑπόθεση ἀποκάλυψαν οἱ ἀρχές τῶν ΗΠΑ.

Ἐκεῖ, ἔχουν γίνει 8 συλλήψεις, ἐνῶ λεπτομέρειες γιά ἄλλες χῶρες δέν ἔχουν γίνει ἀκόμα γνωστές.

Οἱ ἠλεκτρονικές ἐπιθέσεις ἐπικεντρώθηκαν σέ δυό τράπεζες, τήν Rakbank στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί τήν Bank of Muscat στό Ὀμᾶν. Οἱ χάκερ ἔβαλαν στό χέρι στοιχεῖα καρτῶν, ἀφαίρεσαν τά ὅρια ἀναλήψεων ἀπό λογαριασμούς,κωδικούς πρόσβασης καί ἔπειτα ἔστειλαν τίς πληροφορίες στούς συνεργάτες τους πού ἄρχισαν νά ἀποσύρουν χρήματα ἀπό ΑΤΜ διαφόρων πόλεων ὅσο πιό γρήγορα μποροῦσαν.

Οἱ ἀναλήψεις ἔγιναν σέ 2 δόσεις! Τό πρῶτο κύμα ἔγινε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2012 καί τό δεύτερο κύμα ἔγινε τόν Φεβρουάριο τοῦ 2013.

Στόχος τοῦ Δεκεμβρίου ἦταν ἕνα κέντρο διαχείρισης καρτῶν στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί τότε ἔγιναν 4.500 συναλλαγές μέσω ΑΤΜ σέ περίπου 20 χῶρες!

Στόχος τοῦ Φεβρουαρίου ἦταν τό Ὀμᾶν. Μέσω τοῦ κέντρου ἐκεῖ ἔγιναν 3.000 ἀναλήψεις ἀπό ΑΤΜ!

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ὄλου αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος δέν εἶναι ἐν ζωῇ ἀφοῦ δολοφονήθηκε τόν Ἀπρίλιο στήν Δομινικανή Δημοκρατία.

[ΠΗΓΗ http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=208430&catid=7]