Ἐρώτηση: Μοῦ ἀπέστειλαν κάποιο χαρτί πού ἔχει ΑΜΚΑ· ὄχι ὅμως κάρτα μέ ΑΜΚΑ. Εἶναι τό ἴδιο;

Μοῦ ἀπέστειλαν κάποιο χαρτί πού ἔχει ΑΜΚΑ· ὄχι ὅμως κάρτα μέ ΑΜΚΑ. Εἶναι τό ἴδιο;

 


Εἶναι τό ἴδιο, σέ ἄλλη μορφή!

Θεωρεῖται δηλαδή ὅτι ὁ παραλήπτης τόν ἀποδέχεται, ἐφ ' ὅσον τόν χρησιμοποιεῖ καί δέν τόν ἐπιστρέφει ἤ ἔστω δέν διαμαρτύρεται ἐγγράφως, ἀποστέλλοντας ἐπιστολή πρός τό Ὑπουργεῖο Ἀπασχόλησης καί Κοινωνικῆς Προστασίας, στήν ὁποία νά ἐπικαλεῖται λόγους παραβιάσεως τῆς θρησκευτικῆς καί συνταγματικῆς συνειδήσεώς του, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων καί ἀρνεῖται τήν οἱαδήποτε χρήση του γιά κάθε ἔννομο προσωπικό του συμφέρον.