Ἱερεάς μέ 10 παιδιά. Πῶς ἡ Κυβέρνηση συνθλίβει τίς πολύτεκνες οἰκογένειες!

pstavrtrik

Πατήρ Σταῦρος Τρικαλιώτης. Ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς στήν ὁμώνυμη πόλη καί ὑπεύθυνος στό παρεκκλήσι «Ἅγιοι Ἀνάργυροι» (στήν περιοχή Πευκάκια) πού ὑπάγεται στόν ἴδιο ἱερό ναό.

Ὁ ἱερέας εἶναι πατέρας 10 παιδιῶν. Ζεῖ μέ τήν πρεσβυτέρα στήν Ἁγία Παρασκευή. Ἔχουν ἕξι (6) ἀγόρια καί τέσσερα (4) κορίτσια. To μικρότερο 9 ἐτῶν καί τό μεγαλύτερο 27.

Ἡ οἰκογένεια τοῦ πατρός Σταύρου στέλνει στήν Πατρίδα 6 φαντάρους γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν συνόρων τῆς χώρας. Τί κάνει ὅμως ἡ Πατρίδα;

Ὁ ἕνας γιός τους, σπουδάζει στή Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων. Ὁ ἄλλος, ἔδωσε πρόσφατα Πανελλήνιες ἐξετάσεις καί πῆγε πολύ καλά. Οἱ δυό κόρες ἔχουν πάρει πτυχίο Φιλολογίας ἀλλά εἶναι ἄνεργες.

Ἄλλος γιός παίρνει πτυχίο ἀπό τήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ὁ ἄλλος εἶναι ἀπόφοιτός της ΑΣΠΕΤΕ (τῆς παλαιᾶς ΣΕΛΕΤΕ) στό τμῆμα Δομικῶν Ἔργων κι ἕνας ἀκόμη, εἶναι φοιτητής στό Πανεπιστήμιο, στό τμῆμα Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας. Τά ἄλλα τρία παιδιά εἶναι στή Μέση ἐκπαίδευση ἡ μία κόρη καί τά ἄλλα δυό παιδιά , στό δημοτικό.

Ἡ παπαδιά εἶναι καθηγήτρια-φιλόλογος καί διδάσκει σέ ἑσπερινό Λύκειο Ν. Ἰωνίας. Τό πρωί φροντίζει τό νοικοκυριό στό σπίτι, διορθώνει τά γραπτά τῶν μαθητῶν της καί τό βράδυ διδάσκει στό σχολεῖο! Μάνα-ἡρωίδα.

Φίλες καί φίλοι διαβάστε πώς ἐπιβιώνει μία 11μελής, ὑπέρ-πολύτεκνη οἰκογένεια ἑνός ἱερέα, κάτω ἀπό τά φρικτά μνημόνια καί τίς συνεχεῖς περικοπές μισθῶν κι ἐπιδομάτων!

Ἀκολουθεῖ ἡ συνέντευξη στόν Μάκη Βραχιολίδη ("ΡΟΜΦΑΙΑ").

Δέν ὑπάρχουν πολλές οἰκογένειες μέ 10 παιδιά στήν Ἑλλάδα.

Μᾶς δίνει δύναμη ὁ Θεός.

Ἐδῶ καί 3 χρόνια ἡ χώρα ζεῖ κάτω ἀπό τό ζυγό τῶν μνημονίων καί τοῦ ἐλέγχου τῆς τρόικας. Ἐσεῖς γέροντα, ὡς οἰκογενειάρχης ἔχετε ὑποστεῖ μεγάλες μειώσεις.

Ὄπως ὅλος ὁ κόσμος ἔτσι καί ὁ κλάδος τῶν πολυτέκνων στόν ὁποῖο ἀνήκω, ἔχει ὑποστεῖ ἀκόμη περισσότερα βάρη διότι ἐπλήγη καί στά κοινωνικά ἐπιδόματα πού δίνονταν, τά ὁποία κόπηκαν καί σέ ἄλλες παροχές πού εἴχαμε καί δέν ἔχουμε πλέον.

Ἀναρωτιέται ὁ κόσμος, πῶς μπορεῖ νά ἐπιβιώσει σήμερα στήν Ἑλλάδα μία 10μελής-πολύτεκνη οἰκογένεια, τήν ὥρα μάλιστα ποῦ κάθε ἐπιπλέον παιδί θεωρεῖται ἐπιπρόσθετο τεκμήριο;

Πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθοῦμε νά βροῦμε τρόπους νά ἐξοικονομήσουμε χρήματα, τά ὁποῖα δέν ἐξοικονομοῦνται.

Ἀπό στερήσεις, προφανῶς.

Ἀπό πολλές στερήσεις. Κοιτᾶμε συνεχῶς τίς τιμές στό Super Market, ἔχουμε μειώσει κατά πολύ τίς δαπάνες μας. Κάνουμε αἱματηρές οἰκονομίες καί στά παιδιά ἀλλά καί ἔχουμε περιορίσει στό ἐλάχιστο τίς μετακινήσεις μας μέ τό αὐτοκίνητο.

Θά ἤμουν ἀγενής ἄν ρωτοῦσα μέ πόσα χρήματα τά βγάζετε πέρα;

Μέ δυό μισθούς κουτσουρεμένους. Οἱ ἀποδοχές μας, οἱ δικές μου καί τῆς πρεσβυτέρας, ἔχουν μειωθεῖ περισσότερο ἀπό τό 1/3 καί μέ αὐτά πού μας μένουν ἀναγκαζόμαστε νά πληρώσουμε καί τά χαράτσια καί νά ζήσουμε ὡς πολύτεκνη οἰκογένεια.

Βρεθήκατε κι ἐσεῖς σέ δύσκολη θέση, ὄπως πολύς κόσμος ποῦ ἀπευθύνεται σέ ἐνεχυροδανειστήρια γιά νά ἐξαργυρώσει τά τιμαλφῆ τοῦ προκειμένου νά μπορέσει ν' ἀνταπεξέλθει;

Εἶναι γεγονός. Εἴχαμε κάτι λίρες τίς ὁποῖες τίς δώσαμε ὅσο-ὅσο γιά νά μπορέσουμε ν' ἀντέξουμε στά ἔξοδα καί τά χαράτσια.

Αὐτό ὅμως κάποια στιγμή θά τελειώσει, ἔτσι δέν εἶναι;

Ἤδη ἔχει τελειώσει. Δέν ὑπάρχει τίποτε.

Δέν αἰσθάνεστε ὅτι αὐτή ἡ κατάσταση θά ὁδηγήσει στό νά χάσει ὁ κόσμος τά σπίτια του;

Ὅλα αὐτά ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδο καί τό μόνο πού μας κρατᾶ εἶναι ἡ πίστη στό Θεό, ἡ ἐλπίδα σέ ἕνα καλύτερο αὔριο.

Σάν λαός ἔχουμε βρεῖ διεξόδους καί ἔχουμε περάσει πολύ δύσκολες περιόδους, ἀλλά ὄπως στήν κατοχή ὑπῆρχαν οἱ μαυραγορίτες πού ἐκμεταλλεύτηκαν τίς καταστάσεις τό ἴδιο συμβαίνει καί σήμερα.

Ὑπάρχουν κάποιοι πού ἐπωφελοῦνται γιά τόν ἑαυτό τους σέ βάρος τοῦ συνόλου.

Ὤς ἐνεργός πολίτης, αἰσθάνεστε ὀργή καί ἀγανάκτηση;

Ὄχι, δέν θά ἔλεγα ὀργή, διότι καί ἀπό τήν ἰδιότητά μου δέν πρέπει νά ἔχω τέτοια αἰσθήματα. Ἀπορία, ἔκπληξη καί νηφάλιο προβληματισμό ἐκφράζω, πώς οἱ ἐλπίδες καί τά ὄνειρα τῶν Ἑλλήνων καταστρέφονται μέσα σέ λίγα χρόνια.

Προσπαθῶ νά συνθέσω τό πάζλ πώς φτάσαμε ὡς ἐδῶ, ἀλλά δέν βγαίνει. Καί σέ μία φάση πού τά παιδιά χρειάζονται τούς γονεῖς καί ἡ ἴδια ἡ οἰκογένεια χρειάζεται τούς γονεῖς, γίνονται ὅλα αὐτά πού συνθλίβουν πολλές οἰκογένειες.

Ἕνας Ἕλληνας πατριώτης θά μποροῦσε νά κάνει αὐτά πού πράττουν τά τελευταῖα χρόνια οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες, θέτοντας σέ κίνδυνο τήν Πατρίδα καί τόν ἑλληνικό λαό;

Δέν θέλω νά ὑπεισέλθω σέ λεπτομερῆ κριτική τῆς πολιτικῆς. Νομίζω πάντως ὅτι τό βασικότερο πρόβλημα εἶναι ἡ ἐθνική μας ἀνεξαρτησία ἡ ὁποία βάλλεται ἀπό τά μνημόνια πού ὑπογράφονται καί ἀπό τή γενικότερη κατάσταση πού ἐπικρατεῖ.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει προβληματιστεῖ καί τά ἔχει πεῖ δημόσια καί προσπαθεῖ μέ τούς χαμηλούς τόνους πού τόν διακρίνουν, νά συμπαρασταθεῖ ὅσο γίνεται στόν ἑλληνικό λαό πού πένεται.

Καί ἡ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας αὐτή τήν ἐποχή μέ τά συσσίτια, προσφέρει στήριγμα καί ἀνακούφιση στόν κόσμο.

Τά παιδιά σας, ἐκφράζουν ὀργή καί ἀγανάκτηση μέσα στό σπίτι;

Ὄχι. Θά ἔλεγα μάλιστα ὅτι ἔχουν μία αἰσιοδοξία. Παρ' τά ὅσα ὑφίστανται τά παιδιά, δέχονται νά ὑποστοῦν μειώσεις σέ ὅσες παροχές τούς δίνουμε ὦς γονεῖς καί ἐκφράζουν τήν ἐλπίδα ὅτι κάτι καλύτερο θά ἀνατείλει στή ζωή τους.

Πέραν ἀπό τίς αὐτοκτονίες πού βλέπουμε, πιστεύω ὅτι γενικά ἡ νεολαία ἔχει ἐλπίδα, δέν τήν ἔχει χάσει.

Ἡ ἑλληνική κοινωνία ἔχει τήν οἰκογένεια πού στηρίζει πολύ τά παιδιά. Γι' αὐτό ἀντέχει ἀκόμη ὁ λαός, διότι ἔχει τό στήριγμα τῆς οἰκογένειας.

Κι ἐκεῖ πρέπει νά ἐπικεντρώσει τό ἐνδιαφέρον τοῦ ὁ Ἕλληνας: στήν οἰκογένειά του, διότι ἡ κρίση πλήττει τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας.

Νομίζω πάτερ ὅτι αὐτοί πού θέλουν νά πλήξουν τούς Ἕλληνες, λένε ὅτι «ἐάν πλήξουμε τήν οἰκογένεια, τόν πολιτισμό, τή θρησκεία καί τήν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, τότε καταστρέψαμε τό ἔθνος τους». Καί αὐτό ἐπιδιώκουν, πάτερ.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐάν οἱ οἰκογένειες δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν στά χαράτσια καί βγεῖ στόν πλειστηριασμό ἡ περιουσία καί τά σπίτια τους, τότε θά ἔχουμε πολύ ἄσχημα πράγματα.

Τότε διαλύονται καί οἱ οἰκογένειες!

Ἀπεύχομαι νά ἔχουμε κοινωνικές ἐκρήξεις καί κοινωνικές ἐπαναστάσεις ἄσχημες. Ἀκόμη δέν ἔχουν φανεῖ τόσο πολύ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης, τώρα ἀρχίζουν νά φαίνονται.

Στά Κυριακάτικα κηρύγματά σας ἤ στούς ἀνθρώπους πού ἔρχονται καί ἐξομολογοῦνται σέ σᾶς, τί διεξόδους τούς δίνετε; Ἔχετε δυσκολία σέ σχέση μέ προηγούμενες χρονιές; Ὁ λόγος σας πῶς γίνεται περισσότερο πιστευτός;

Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάντα παρηγορητικός καί παραμυθητικός. Συμβουλεύουμε, ὁ κόσμος νά κάνει περισσότερο ὑπομονή, ὅτι θά ἔρθουν καλές μέρες καί προσπαθοῦμε νά καταλαγιάσουμε τό θυμό, τή θλίψη καί τό ἀδιέξοδο πού ἔχει ὁ κόσμος, προσπαθώντας νά ἀποτρέψουμε ἀρνητικές συμπεριφορές καί αὐτοκτονίες, πού σέ τελική ἀνάλυση πλήττουν τήν δομή τῆς κοινωνίας μας.

Γίνεστε συχνά κοινωνός τέτοιων δύσκολων περιπτώσεων; Ἀνθρώπων δηλαδῆ πού ἔρχονται κοντά σας γιατί φτάνουν στήν ἀπόγνωση καί στά ὅρια τῆς αὐτοκτονίας;
Βεβαίως. Καί στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς πού ὑπηρετῶ, ἐκεῖ εἶναι γεμάτο ἐπαῖτες, ἀπελπισμένοι ἄνθρωποι, ἀλλοδαποί καί Ἕλληνες ἀξιοπρεπεῖς πού χτυπᾶνε τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας καί ζητᾶνε μία βοήθεια.

Ἡ Ἐκκλησία βέβαια φροντίζει νά δίνει σέ ὅλους τους ἀνθρώπους ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ ὄπως παλαιότερα, διότι αὐτά πού ἔχει ἐπιμερίζονται σέ περισσότερα κομμάτια σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη τῆς Ἐκκλησίας δηλαδῆ μπορεῖ νά ὑποχωρήσει ἀκόμη περισσότερο;

Ἡ Ἐκκλησία αὐτό πού μπορεῖ, δίνει. Μήν ξεχνᾶτε ὅμως ὅτι καί τά ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν μειωθεῖ πάρα πολύ, εἴτε ἀπό τά ἐνοίκια πού εἰσπράττει, εἴτε ἀπό τά παγκάρια τά ὁποῖα σύμφωνα μέ ἔρευνες ἔχουν ὑποστεῖ μείωση 30%-40%.

Καί τήν ἴδια ὥρα ἡ Κυβέρνηση ζητεῖ περισσότερη φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι εὐχῆς ἔργο ὅτι στό τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ὁ ὁποῖος στάθηκε καί στέκεται πάρα πολύ στό πλευρό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ μόνος φορέας πού στέκεται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί θά ἦταν ἄστοχο νά πληγεῖ ἡ Ἐκκλησία καί νά φερθεῖ ἡ Πολιτεία ὡς κακιά μητριά ἀπέναντί της.

Ὡστόσο ὑπάρχουν πολλοί πού λένε ὅτι ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου θά ἔπρεπε νά ἦταν πιό δυναμικός. Μάλιστα τόν ἀντιπαραβάλλουν μέ τόν λόγο τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου ἀναπολώντας σέ πολλές περιπτώσεις τόν λόγου τοῦ τελευταίου.

Δέν υἱοθετῶ αὐτή τήν ἄποψη. Νομίζω ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος νά διαχειριστεῖ αὐτή τήν κρίση.

Βρέθηκε στό τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας σέ μία δύσκολη συγκυρία καί ὄπως λέει ὁ λαός μας «ὁ καλός ὁ καπετάνιος στή φουρτούνα φαίνεται».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μιλάει ὅταν πρέπει νά μιλήσει, ὁ λόγος τοῦ χωρίς νά εἶναι διχαστικός, εἶναι καίριος, δέν λαϊκίζει καί οὔτε εἶναι γιά τό «φαίνεσθε καί τά πυροτεχνήματα». Εἶναι ἀγαπητός ἀπό ὅλο τόν λαό κι ἔχει τεράστιο κοινωνικό ἔργο.

Ναί μέν ὁ μακαριστός Χριστόδουλος ὑπῆρξε μία φωνή διαμαρτυρίας γιά τήν ἐποχή του, ἀλλά δέν νομίζω ὅτι μία τέτοια φωνή κάτω ἀπό τίς παροῦσες συνθῆκες θά μποροῦσε νά βοηθήσει τόν λαό μας.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, νηφάλιος, συνετός καί βλέπει τά πράγματα μέ διορατικότητα, εἶναι ὁ πλέον κατάλληλος στήν ἐποχή αὐτή τῆς κρίσεως.

Μέ ὅσα ἔχετε δεῖ νά διαδραματίζονται στόν τόπο μας τά τελευταία τρία χρόνια, φοβάστε γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδας μας;

Ἀνησυχῶ, δέν φοβᾶμαι. Ἐάν ὅμως ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία καί ἀκούει τόν λόγο πού ἐκπέμπει ἡ Ἐκκλησία, ἐάν ἐπανέλθει ἐν μετανοίᾳ στή ζωή πού πρεσβεύει ἡ Ἐκκλησία, τότε δέν ἔχω νά φοβᾶμαι τίποτε.

Ἡ ζωή πού ἐπαγγέλλεται ἡ Ἐκκλησία δίνει λύση σέ αὐτά τά ἀδιέξοδα, ἐνισχύει τήν ἀλληλεγγύη καί καλλιεργεῖ τήν πραγματική ἀγάπη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Καί σέ ἄλλους χώρους βλέπουμε νά γίνονται προσπάθειες κοινωνικῆς συμπαραστάσεως ἀλλά ὅταν λείπει ὁ Χριστός ὅλα αὐτά περιορίζονται σ' ἕναν στεῖρο ἀνθρωπισμό καί στέκουν μακριά ἀπό τήν ἀληθινή χριστιανική ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ κρίση ἔφερε τόν κόσμο πιό κοντά στήν Ἐκκλησία;

Ὁπωσδήποτε καί τό βλέπουμε καθημερινά. Ὁ λόγος τῶν ἱερέων πιάνει τόπο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία μαζί μέ τό στρατό καί τή Δικαιοσύνη, εἶναι οἱ φορεῖς πού ἐμπιστεύεται περισσότερο ὁ κόσμος ἐν ἀντιθέσει μέ τούς πολιτικούς τους ὁποίους ἀπαξιώνει.

Θεωρεῖτε ὅτι εἶναι δοκιμασία ἀπό τό Χριστό αὐτό ποῦ βιώνει ὁ Ἕλληνας;

Εἶναι ἕνα εἶδος δοκιμασίας διότι μήν ξεχνᾶτε ὅτι τήν περίοδο τῆς εὐμάρειας ἤμασταν πολύ ἀπομακρυσμένοι ἀπό τόν Θεό, ἦταν γεμάτα τά κέντρα διασκεδάσεως καί ὁ κόσμος εἶχε ἐπιδοθεῖ σ' ἕναν πλουτισμό.

Δυστυχῶς, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὅλα τά καλά κάπου ξεχνάει τό Θεό καί ἡ κρίση πού βιώνει σήμερα ὁ Ἕλληνας βοηθᾶ στόν ἐπαναπροσδιορισμό τῶν πνευματικῶν τοῦ κριτηρίων.

Δέν θά θέλατε οἱ πολιτικοί νά ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ; Δέν γίνεται ὅμως αὐτό...

Εὐχῆς ἔργο θά ἦταν νά γίνεται αὐτό. Ὑπάρχουν πολιτικοί πού ἐνστερνίζονται τίς ἰδέες καί τίς ἀξίες τοῦ χριστιανισμοῦ, παρ' ὅλα αὐτά ὅμως, ὄπως ὁ κόσμος κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ καί οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμους τούτου διολισθαίνουν σέ καταστάσεις πού δείχνουν ὅτι δέν ἔχουν πραγματική ἀγάπη στό Θεό.

Ἐνῶ στά λόγια δείχνουν ὅτι εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία μέ τίς ἐνέργειές τους ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Ἐλπίζετε στήν παροῦσα πολιτική ἡγεσία γιά ἕνα καλύτερο αὔριο;

Ἡ ἐλπίδα μας εἶναι ὁ Χριστός.

Ἀπευθύνετε ὅμως ἕνα μήνυμα πρός τούς πολιτικούς μας ἡγέτες.

Θά ἤθελα νά τούς προβληματίσω: ν' ἀνοίξουν τήν Ἁγία Γραφή γιά νά καταλάβουν ὅτι δέν εἶναι παντοτινοί ἐπί τῆς γῆς καί ὅτι ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως.

Θέλω δέ νά τούς θυμίσω ἕνα ἀρχαῖο ρητό τοῦ Ἀγάθωνα (450-400 π.Χ.) ''Τον ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνῆσθαι. πρῶτον μέν ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει. δεύτερον κατά νόμους ἄρχει. τρίτον ὅτι οὔκ ἀεί ἄρχει''.

Σέ ἐλεύθερη μετάφραση, πάει νά πεῖ: Ὁ ἄρχων πρέπει νά ἔχει κατά νοῦν τρία πράγματα:
πρῶτον, ὅτι διοικεῖ ἀνθρώπους (μέ τίς ἀτέλειες καί τίς ἀδυναμίες τους, μέ παράπονα δίκαια ἤ καί παράλογα, ἀλλά πάντως πνευματικά ὄντα καί ὄχι ζῶα),
δεύτερον, ὅτι διοικεῖ σύμφωνα μέ τούς ὑφιστάμενους νόμους τῆς Πολιτείας (γραπτούς καί ἄγραφους) καί συνεπῶς εἶναι ἀπαράδεκτο νά ἐκτρέπεται σέ ὑπερβασίες, αὐθαιρεσίες καί ἀδικίες καί,
τρίτον, ὅτι δέν εἶναι αἰώνιος ἄρχων, κάποτε θά ἐκπέσει τῆς ἀρχῆς καί πρέπει ὡς ἐκ τούτου, νά εἶναι πολύ προσεκτικός, ὥστε ὅταν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ἐξουσία νά ἔχει ἀφήσει ἀγαθές ἐντυπώσεις, τόσο γιά τίς ἱκανότητές του, ὅσο καί γιά τίς ἀρετές του.

[ΠΗΓΗ: http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/17845-10]