Αρχικό Σχόλιο

Γράφτηκε από τον/την Orthros. Καταχωρήθηκε στο Σχόλια

Με τή βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ταπεινά ἀνατέλλει στό χῶρο τοῦ Διαδικτύου ὁ “Ὄρθρος” μιά ἰστοσελίδα ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς, ἐκκλησιαστικῆς ἐνημερώσεως, πνευματικῆς παραμυθίας τῶν χριστιανῶν.  Ἄς μή ψάξει κανείς νά βρεῖ σκοπιμότητες, στόχους καί ἰδέες πού δέν ταιριάζουν στό ὀρθόδοξο ἦθος καί φρόνημα.  Πρόκειται γιά μιά εἰλικρινῆ προσπάθεια ἐκ μέρους πιστῶν χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, στοιχήσεως στή διδασκαλία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας.

Οἱ προκλήσεις σ᾿ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς πολλές καί ποικίλες ἁπλώνονται σ᾿ ὅλους τούς τομεῖς τῆς προσωπικῆς, οἰκογενειακῆς, κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ζωῆς, ἐνῷ ἡ προοπτική τους ἐκτείνεται στή λεγόμενη διεθνῆ κοινότητα.  Φρονοῦμε ὅτι ὅλες αὐτές οἱ προκλήσεις συγκεφαλαιώνονται στήν προσπάθεια τῆς παγκοσμιοποιήσεως, στόν πλήρη ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐθνῶν, τῆς οἰκουμένης μέσῳ τοῦ σιδηροῦ βραχίονος τῆς Νέας Τάξεως, τοῦ ἐλέγχου ὅλων τῶν οἰκονομιῶν μέσῳ τοῦ διατραπεζικοῦ συστήματος, τοῦ ἐλέγχου τῆς προσωπικότητος μέσῳ τῆς συγκεντρώσεως καί ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν.  Τέλος ἐπιδίωξη τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἶναι ἡ Πανθρησκεία, ἡ πασῃ θυσίᾳ ἀκύρωση τῆς μοναδικότητος τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας ἐν τῃ Ἐκκλησίᾳ.

Σ᾿ αὐτές τίς προκλήσεις ἐπιδιώκει νά δίδει ἀπαντήσεις ὁ “Ὄρθρος”.  Ἀπαντήσεις ἀπό τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.  Ὅπως φάνηκε καί στό εἰσαγωγικό μας κείμενο ἡ προσκόλληση στήν Ὀρθόδοξη λατρεία μας, ἡ διατράνωση τῆς διαχρονικῆς της ἀξία εἶναι πρωταρχική μας μέριμνα, μιᾶς καί αὐτή ἡ λατρεία εἶναι στό στόχαστρο τῶν “ἐκσυγχρονιστῶν” τῆς Ἐκκλησίας. ἄν ἡ λατρεία μας ἀλλοτριωθεῖ ἀπό τήν συνέχεια της κατά τή γλῶσσα τή μουσική καί τό περιεχόμενο, ἄν καταντήσει μιά ἄχρωμη καί ἄοσμη εὐωδίας Χριστοῦ τελεσιουργία, τότε γίνεται εὐκολότερη ἡ προσέγγιση σ᾿ ἄλλες λατρεῖες αἰρετικές ἤ δαιμονικές, τότε ἡ πανθρησκεία γίνεται ὁρατή.

Δέν θά λείψουν οἱ σελίδες οἰκοδομῆς ἀπό τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀπό τούς βίους μαρτύρων καί Ὁσίων.  Κείμενα καί ἄρθρα εἶτε πρωτότυπα εἴτε ὡς ἀναδημοσιεύσεις θά παρέχουν τίς ὀρθόδοξες θέσεις στά διάφορα ἐπίκαιρα προβλήματα.  Ἐπίσης θά δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες γιά διάφορα βιβλία. Ἀπαραίτητες ἀκόμα κρίνονται οἱ εἰδήσεις γιά φλέγοντα θέματα κι ἕνας σύντομος σχολιασμός τους.

Θεωροῦμε ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τήν ἐπένδυση τῆς ἰστοσελίδας μας μέ ἐκκλησιαστική καί παραδοσιακή μουσική.

Τέλος εἴμαστε ἰδιαίτερα χαρούμενοι πού μέ τήν ἄοκνη προσπάθεια τοῦ ἀγαπητῶν φίλων - συνεργατῶν Παναγιώτη καί Δημήτρη καταφέραμε νά βγαίνουμε στίς ὀθόνες τῶν ἐπισκεπτῶν-ἀναγνωστῶν μας μέ ἀκέραιη τήν Ἑλληνική μας γλῶσσα δηλ. μέ τό πολυτονικό σύστημα.