ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Πρόλογος τοῦ κ. Θύμιου Παπανικολάου

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

Βρισκόμαστε μπροστά σέ μία ἀπό τίς πιό σκοτεινές καί ἐφιαλτικές καμπές τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.

Ἡ Νέα Πλανητική Τάξη προωθεῖ μέ βαρβαρότητα ἀσυνήθιστη τόν ἀφανισμό τῶν ἐθνῶν καί τῶν λαῶν, τῶν ἰδεῶν καί τῶν πολιτισμῶν καί ἀπειλεῖ ἀκόμα καί τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη «ὕπαρξη», ἀλλά καί τήν ἔννοια, «ἄνθρωπος».

Ὁ ἐφιάλτης τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς συμπυκνώνεται, ἀποτυπώνεται καί κωδικοποιεῖται στήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη».

Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν εἶναι ἁπλῶς τό πιό ἐφιαλτικό «ἐργαλεῖο» ἀκτινογραφικοῦ καί ὁλοκληρωτικοῦ φακελώματος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἀλλά κι' ἐργαλεῖο ποῦ καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο ἕνα ἠλεκτρονικό ψηφίο.

Ἡ ΕΠΙΒΟΛΗ τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» σαλπίζει τόν θάνατο τοῦ Ἀνθρώπου, τόν θάνατο τῶν ἱστορικῶν κοινωνιῶν καί τῶν λαῶν, συνακόλουθα τόν θάνατο τοῦ πνεύματος, τόν θάνατο τῶν Ἰδεῶν, τῆς Πολιτικῆς καί τῶν λαϊκῶν Κινημάτων.

Ἡ «Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης» (ΠΡΑΟΣ) μέ τό ἔργο της καί τίς ἐκδηλώσεις της ἔχει εὐαισθητοποιήσει σέ μεγάλο βαθμό τήν ἑλληνική κοινωνία καί ἀφυπνίσει συνειδήσεις, γύρω ἀπό αὐτόν τό μεγάλο κίνδυνο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη πού μᾶς ἀπειλεῖ.

Μποροῦμε νά ποῦμε χωρίς νά ὑπερβάλλουμε ὅτι ἡ ΠΡΑΟΣ ἔχει δημιουργήσει, γύρω ἀπό τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, πραγματικό λαϊκό κίνημα.

Τό κίνημα αὐτό ἔχει ἀρχίσει νά ἀναπτύσσεται μέ πυρετικούς ρυθμούς, νά βαθαίνει καί νά φουντώνει.

Σήμερα βρίσκεται σέ μία ἀποφασιστική καμπή καί θά πρέπει νά θωρακιστεῖ ἀπέναντι στίς ραδιουργίες τῆς ἐξουσίας καί τίς ποικίλες ὑπονομεύσεις τῶν μηχανισμῶν τῆς Νέας Τάξης, μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν νά νιώθουν τόν τρόμο ἀπό τό Κίνημα ἐνάντια στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη καί ἀσχολοῦνται συστηματικά.

Τό θωράκισμα αὐτοῦ τοῦ ρωμαλέου κινήματος πού ἀναπτύσσεται ἐναντίον τῆς Κάρτας σημαίνει πρῶτα ἀπό ὅλα ΓΝΩΣΗ καί ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

Ἡ ΓΝΩΣΗ τοῦ ζητήματος καί ἡ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ τῆς κατάστασης ἀποτελεῖ τόν πρωταρχικό θώρακα κάθε ἀγωνιστικῆς πράξης ἀπέναντι στίς ἐπιβουλές καί τίς δολοπλοκίες τῶν μηχανισμῶν τῆς νεοταξικῆς ἐξουσίας.

Ἡ "Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν" δίνει τή μάχη πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση: Νά θωρακίσει τό κίνημα ἐνάντια στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη πνευματικά καί ἐπιστημονικά, δηλαδή νά τό ἐξοπλίσει μέ γνώση καί συνείδηση.

Αὐτό τό νόημα ἔχει καί ἡ σημερινή ἐκδήλωση. Μία ἐκδήλωση ἡ ὁποία θά ἐξετάσει τό ζήτημα τῆς Κάρτας πολυεδρικά καί πολύπλευρα: Καί ἀπό θεολογική σκοπιά, ἀλλά καί ἀπό ἐπιστημονική, νομική καί πολιτική σκοπιά.

Σίγουρα θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ τό ὅλο ζήτημα καί ἀπό τή σκοπιά τῆς ὀργανωτικῆς θωράκισης τοῦ Ὀρθοδόξου καί λαϊκοῦ αὐτοῦ κινήματος ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...