Ἐρωτήσεις & Ἀπαντήσεις

Ἐρώτηση: «Μετανοίας Τόπος»

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

ΧριστόςἈνέστη!

Διάβασα στήν ἱστοσελίδα τῶν καταληψιῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου - μέ τήν ὁποία δέν συμφωνῶ - τά ἀκόλουθα: «Σύλλογοι πού διατηροῦν τή μετάνοιά τους στή γνησία καί πατροπαράδοτη Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου». Ἐπίσης ὁ π. Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης ἀναφέρει τά ἀκόλουθα: «Πέστε μου ἐσεῖς τώρα ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔφυγε ἀπ' τή μετάνοιά του ἤ τό μοναστῆρι του ἤ τόν Γέροντά του, ἄν πῆγε ὑποτακτικός. Ὅλοι Γεροντάδες! Ὅλοι Γέροντες!!!».

Ἐρώτηση: Κωλύματα γάμου, ἀπό στ΄ ἢ δ'βαθμό συγγενείας ἐξ αἵματος;

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

Ἐρώτηση:

Ἡ 2320/1982 συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περιορίζει ("νερό στό κρασί" μας;) στόν δ΄ βαθμό συγγενείας ἐξ αἵματος τά κωλύματα γάμου, ἀπό στ΄ βαθμό πού ὁρίζει τό πηδάλιο (σ. 741, ἐκδ. ΑΣΤΗΡ,1976).

Στίς περιοχές τῆς Ἑλλάδος πού ὑπάγονται στήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (ὄχι "Νέες Χῶρες") τί ἰσχύει, ἡ 2320/1982 ἤ τά ὑπό τοῦ Πηδαλίου ὁριζόμενα;


Ἐρώτηση: Γάμος χωρὶς νὰ συμφωνοῦν οἱ γονεῖς εἶναι πορνεία;

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

Ἐρώτηση:

Ἤθελα νὰ ρωτήσω τί γίνεται ἂν δύο νέοι θέλουν νὰ παντρευθοῦν, καὶ τοῦ ἑνὸς ὁ ἕνας γονιὸς δὲν συμφωνεῖ γιὰ τὸ γάμο του μὲ τὸν ἄλλον (ἐνῶ ὁ ἄλλος γονιὸς συμφωνεῖ) Γιατί ἔχω διαβάσει στὸν 42ο κανόνα ὅτι ὁ γάμος χωρὶς νὰ συμφωνοῦν οἱ γονεῖς εἶναι πορνεία. Δηλαδὴ ἂν ὁ γονέας αὐτὸς ἔχει παράλογες ἀπαιτήσεις γιὰ αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ παντρέψει τὸ παιδὶ του τί γίνεται; καὶ ἂν παντρευθοῦν ἁμαρτάνουν χωρίς νά εἶναι μάλιστα καί ἔγκυρος ὁ γάμος τους;


Ἐρώτηση: Προβληματισμός περί ἁγιότητος ἤ μή τοῦ Παπουλάκου.

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

Χριστός Ἀνέστη!

Θά ἤθελα νά σᾶς γνωστοποιήσω τήν ἔκπληξή μου ὅταν εἶδα νά προβάλλετε τήν ἡμερίδα γιά τόν Παπουλάκο.

Ἡ ἔκπληξη προέρχεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν εἰς βάρος του τρεῖς Ἐγκύκλιοι τῆς Ι. Συνόδου, τῆς 15ης καί 26ης Μαίου 1852 καί τῆς 9ης Ἰουνίου 1852, διά τῶν ὁποίων οὗτος καταγγέλλεται εἰς τό Ἑλληνικόν λαόν, ὡς «λήρους ἀσέμνους καί σκανδαλώδεις ἐξερευγόμενος καί ψευδοπροφητείας περί ἐπικείμενον σεισμόν». Αἵ Ἐγκύκλοι αὐταί τῆς Ι. Συνόδου ὑφίστανται ἀκόμη καί δέν ἔχουν ἀνακληθῆ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ἀπό τήν ἡμερίδα «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

Ἐρωτήσεις ἀπό τήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-ΙΟΥΝΙΟΥ-2013 ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (30)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-ΙΟΥΝΙΟΥ-2013 ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (24-29)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05-ΙΟΥΝΙΟΥ-2013 ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (23)

MetamPlag

(Σημ. ΔΕΝ ΔΟΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ). ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ