Ἐρωτήσεις & Ἀπαντήσεις

Ἐρώτηση: Ἐπιτρέπεται ἡ ταυτόχρονη χειροτονία πλέον τοῦ ἑνός;

Γράφτηκε από τον/την Ἐκ τῆς Συντάξεως Ενεργό .

θελα νά ρωτήσω τό ἑξῆς: Τήν 12η Ἰουλίου διάβασα τήν εἴδηση στό ἐκκλησιαστικό πρακτορεῖο romfea γιά τήν χειροτονία τριῶν νέων ἐπισκόπων. Ἐπιτρέπεται ἡ ταυτόχρονη χειροτονία πλέον τοῦ ἑνός, γιά κάθε βαθμό ἱερωσύνης, στήν αὐτή Θεία Λειτουργία; Εὐχαριστῶ.

Κάποιοι ἀπό τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας πού βρίσκονται στό «Πηδάλιο» ἔχουν παραμεληθεῖ ἀπό τόν Κλῆρο σήμερα. Μήπως θά πρέπει νά γίνει μιά προσπάθεια σήμερα νά ξανα«λειτουργήσουν»; Ἅγιοι τούς ἔγραψαν! Κάποιοι λένε πώς δέν γίνεται νά κατανοηθοῦν καί

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

Κάποιοι ἀπό τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας πού βρίσκονται στό «Πηδάλιο»  ἔχουν παραμεληθεῖ ἀπό τόν Κλῆρο σήμερα. Μήπως θά πρέπει νά γίνει μιά προσπάθεια σήμερα νά ξανα«λειτουργήσουν»; Ἅγιοι τούς ἔγραψαν!  Κάποιοι λένε πώς δέν γίνεται νά κατανοηθοῦν καί νά ἐφαρμοσθοῦν ἀπό τούς Χριστιανούς τοῦ 2004!

Πῶς νά ἑνωθοῦν ἡ «ἐκκλησία» τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων; Πῶς νά θεωρεῖ ἡ μία τήν ἄλλη «ἀδελφή»;

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

E[9]    Πῶς νά ἑνωθοῦν ἡ «ἐκκλησία» τοῦ Παπισμοῦ καί ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων; Πῶς νά θεωρεῖ ἡ μία τήν ἄλλη «ἀδελφή»;