Ἐρωτήσεις & Ἀπαντήσεις

Ἐρώτηση: Περί διδασκαλίας λαϊκῶν

Γράφτηκε από τον/την Ἐκ τῆς Συντάξεως Ενεργό .

Στήν παλιά ἱστοσελίδα σας λέτε πώς οἱ λαϊκοί δέν πρέπει νά διδάσκουν. Ἐσεῖς δηλαδή δέν ἔχετε λαϊκούς στήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» πού νά κηρύττουν;