Ἐρωτήσεις & Ἀπαντήσεις

Ἐρώτηση: Εἶναι κακό νά εἶσαι ἐθνικιστής, ὄχι μέ τήν ἔννοια τοῦ φανατισμοῦ πού φθάνει καί σέ ἀκρότητες;

Γράφτηκε από τον/την Εκ της Συντάξεως Ενεργό .

Ἀπάντηση:

Πρῶτ᾿ ἀπ᾿ ὅλα θά δώσουμε κάποιους ὁρισμούς τῶν λέξεων ἔθνος, ἐθνικισμός, πατριωτισμός καί ἐθνισμός γιά νά γίνει πιό κατανοητή ἡ ἀπάντηση. Στή συνέχεια πρέπει νά ποῦμε πώς στήν ἀπάντηση βοήθησαν ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί κείμενα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ  Αἰτωλοῦ, τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, τοῦ γέροντα Παϊσίου, τοῦ Φώτη Κόντογλου, τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόμου ἐξ Οἰκονόμων καί τοῦ αἰδεσιμ. πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Τὸ ἔθνος εἶναι μία ἀνθρώπινη κοινότητα συγγένειας καὶ εἰδικότερα μία ὁριοθετημένη, γεωγραφικὰ ἐκτεταμένη κοινότητα ποὺ διαθέτει χρονικὸ βάθος καὶ βασίζεται στὸ βιολογικὸ γεγονὸς τῆς γέννησης.

Ἐρώτηση: Περί ἐξοδίου ἀκολουθίας

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

«κουσα σὲ ἐξόδιο ἀκολουθία ἀπὸ ἱερέα θεολόγο στὸ τέταρτο νεκρώσιμο εὐλογητάριο νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴ φράση «πάντα τὰ ἐγκλήματα», μὲ τὴ φράση «πάντα τ᾿ ἁμαρτήματα». Κατὰ πόσο εἶναι σωστό, ἢ ἐπιτρεπτό»;

Δεύτερη θεία λειτουργία τὴν ἴδια μέρα στὴν ἴδια Ἐκκλησία στήν ἴδια Ἁγία Τράπεζα ἤ σέ διάφορα τραπεζάκια ἀπό τόν ἴδιο ἱερέα ἤ ἀπό ἄλλον.

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

Ἐρώτηση:

Εἶμαι κάτοικος ἐξωτερικοῦ καὶ θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω ποῦ βασίζεται θεολογικὰ ἡ ἀπαγόρευση τέλεσης δεύτερης Θείας Λειτουργίας μέσα στὴν ἴδια ἡμέρα ἀπὸ τὸν ἴδιο Ἱερέα; Καί τί προτείνετε γιὰ τοὺς Ἱερεῖς ἐδῶ στὸ ἐξωτερικὸ ποὺ τὸ κάνουν κατὰ κόρον γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸν κόσμο;

«Προσευχή» στόν Ἅγιο Ἰούδα τόν Θαδδαῖο ἤ ἔντεχνα σχεδιασμένη παγίδα πιστῶν μετά κεκαλυμμένης μαγείας;

Γράφτηκε από τον/την Δημητρίου Χιωτακάκου Ενεργό .

Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς μνήμης τοῡ Ἀγίου Ἰούδα τοῡ Θαδδαίου (19 Ἰουνίου) ἐπαναδημοσιεύουμε παλαιότερο ἂρθρο σχετικά μέ τήν περιβόητη αὐτή «προσευχή».

ioudasthad


Ἐρώτηση:

Μοῦ ἔδωσαν ἕνα φυλλάδιο μέ μία προσευχή τό ὁποῖο σᾶς ἀποστέλλω, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «Προσευχή στόν Ἅγιο Ἰούδα τό Θαδδαῖο». Ἐγγυᾶται ἀποτελέσματα γιά ὅ,τι ζητήσει κανείς.  Δέν μοῦ ἀρέσει τό γεγονός ὅτι λέει πώς πρέπει «οἱ προσευχές νά ἀπαγγέλλονται 6 φορές τήν ἡμέρα ἐπί 9 ἡμέρες.  Παρακαλῶ σχολιάστε, πρόκειται περί πλάνης; Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.


Ὁ κόσμος σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ φτιάχτηκε πρὶν ἀπὸ 7.500 χρόνια...Ἦταν λάθος τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ αὐτό;

Γράφτηκε από τον/την 'Εκ της Συντάξεως Ενεργό .

κόσμος σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ φτιάχτηκε πρὶν ἀπὸ 7.500 χρόνια. Ἐπίσης σύμφωνα πάλι μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλους ἁγίους ὅπως ὁ ἅγιος Νεῖλος, ἡ δευτέρα παρουσία θά γίνει στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰώνα δηλαδὴ στὶς ἀρχὲς τῆς 8ης χιλιετίας, μὲ βάση ὅτι ὁ κόσμος φτιάχτηκε πρὶν ἀπὸ 7.500 χρόνια. Σύμφωνα ὅμως μὲ τίς τωρινὲς ἐπιστημονικὲς μελέτες φαντάζει ἀδύνατο νὰ ἔχει φτιαχτεῖ πρὶν ἀπὸ τόσα χρόνια, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ ἀρχαῖοι πολιτισμοὶ 10.000 χρόνων ἔχουν βρεθεῖ. Ἦταν λάθος τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ αὐτό;