Εἰδήσεις

Γιατί Ὄχι; … στήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στόν Πάπα.

Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου

Γιατί Ὄχι;
… στήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στόν Πάπα.

 

Μέ ὀδύνη παρακολουθήσαμε τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στό Φανάρι.  Ὅλη ἡ οἰκουμένη εἶδε νά καταπατεῖται ἡ μακρά Παράδοση τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας καί νά ἀκυρώνονται συλλήβδην ὅλες οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.  Ἀναγνωρίστηκε δημόσια, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὁ παναιρετικός Πάπας ὡς ἐπίσκοπος Ρώμης, ὡς ἁγιότατος καί ἀγαπητός ἀδελφός.

Σφυρηλατώντας τήν εἰρήνη ἤ τήν Πανθρησκεία;

Σφυρηλατώντας τήν εἰρήνη ἤ τήν Πανθρησκεία;

Ἀπό 7-10 Νοεμβρίου 2004 πραγματοποιήθηκαν στή Λουβαίν τοῦ Βελγίου οἱ ἐργασίες τῆς διασκέψεως τοῦ ECRL (Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν) μέ θέμα :   “Οἱ θρησκεῖες γιά τήν εἰρήνη”. Τό Συμβούλιο αὐτό ἱδρύθηκε πρίν τρία χρόνια καί ἀποτελεῖται ἀπό ἐκπροσώπους τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰσλάμ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Βουδισμοῦ, τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, τῶν Σίχ, τοῦ Ζωροαστρισμοῦ κλπ. Τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν Ἰωάννης.

Εἰκόνων Τέχνη;

Πρεσβυτέρου Γεωργίου Φωτοπούλου

Εἰκόνων Τέχνη;

Στό προσφάτως κυκλοφορηθέν ζωγραφικό λεύκωμα τῶν ἐκδόσεων "Ἀποστολική Διακονία", δημοσιεύονται τά ἔργα πού συμπεριλήφθησαν στήν ἔκθεση ἁγιογραφίας "εἰκόνων τέχνη 2003" τῆς εἰδικῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν "Ἀκαδημία Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν" τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μία πλέον διαδικτυακὴ πλάνη: Ἡ Πρώτη «εἰκονικὴ ἐκκλησία» διακηρύττει δυνατότητα Ἐκκλησιασμοῦ μέσω Διαδικτύου (Internet)!

Μία πλέον διαδικτυακὴ πλάνη:
Ἡ Πρώτη «εἰκονικὴ ἐκκλησία» διακηρύττει δυνατότητα
Ἐκκλησιασμοῦ μέσω Διαδικτύου (Internet)!

Ἡ «χριστιανική» ἰστοσελίδα «ship of fools», ἀνακοίνωσε πρόσφατα τὴν ἵδρυση τῆς πρώτης «εἰκονικῆς (ψηφιακῆς) ἐκκλησίας». Στὸ PC Magazine (Δευτέρα 19 Ἀπριλίου 2004), διαβάσαμε ἕνα ἄρθρο σχετικὸ μὲ τὴν πρωτοβουλία αὐτή. Ἡ εἰσαγωγὴ ἔχει ὦς ἑξῆς:

Περί τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων Β`τάξεως Ἑνιαίου Λυκείου στό μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας κατά τό ἔτος 2004.

Περί τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων Β`τάξεως Ἑνιαίου Λυκείου στό μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας κατά τό ἔτος 2004.

 

Τό ξέρατε ἀγαπητοί ἀναγνῶστες ὅτι τά ζῶα δέν διαφέρουν σέ τίποτε ἀπό τόν ὁποιοδήποτε ἐγκαταλελειμμένο ἄνθρωπο, ἀφοῦ πονᾶνε, διψᾶνε, κρυώνουν καί πεινᾶνε τό ἴδιο ;