Εἰδήσεις

«Πάπα μετανόησε, ὄχι σάν Φαραώ!»

Γράφτηκε από τον/την Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ Ενεργό .

Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ προσπάθησαν καί φέτος νά δημιουργήσουν ἀντιπερισπασμό μέσα στό ἑορταστικό δεκαπενθήμερο τοῦ Αὐγούστου.

Ἡ κοίμηση καί ἡ εἰς οὐρανόν μετάσταση τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, τῆς Μητέρας τοῦ Σωτῆρος, φαίνεται πώς τούς ἐνοχλεῖ, ἀφοῦ ξεσκεπάζει τά σκοτεινά σχέδιά τους, δηλ. τήν ἀπολυτοποίηση καί θεοποίηση τοῦ θανάτου. Καί τοῦτο, ἐπειδή, μέ τή σεπτή κοίμηση καί τήν εἰς οὐρανόν μετάβαση τῆς Θεομήτορος, ἀποκωδικοποιεῖται τό μυστήριο τοῦ θανάτου, νικιέται κατά κράτος ὁ Ἅδης, καθώς καί οἱ ρυπαροί ἐραστές του δαίμονες μαζί μέ τά ὄργανά τους.

Ενώπιον Πάσης Αρμοδίου Αρχής: Εξώδικη Διαμαρτυρία, Δήλωση, Ερώτηση και Αίτηση, με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Γράφτηκε από τον/την Εμμανουήλ Κυρατσάκι Ενεργό .

[Δημοσιεύουμε το πρωτότυπο κείμενο σε μονοτονικό]

Εμμανουήλ Κυρατσάκι του Κωνσταντίνου, ο οποίος διορίζει ως πληρεξούσιο και αντίκλητό του τον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Σωτήριο Λίβα του Σταύρου, οδός Βησσαρίωνος, αριθ. 10.

ΠΡΟΣ

1. κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, Μέγαρο Μαξίμου.

2. κ. Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, οδός Σταδίου, αριθ. 27.

3. κ. Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οδός Α. Παπανδρέου, αριθ. 37, Μαρούσι ή οδός Μητροπόλεως, αριθ. 15.

4. κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου, αριθ. 4.

5. κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οδός Μπουμπουλίνας, αριθ. 20.

Ἡ προβληματική γύρω ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλία. Ἡ παιδαγωγική τῶν γονέων πρός ἀποφυγή τῆς ὁμοφυλοφιλίας

Γράφτηκε από τον/την Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου Ενεργό .

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου,
ἐφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου ᾿Αμαρουσίου

προβληματικ γρω π τν μοφυλοφιλα.
Ἡ παιδαγωγική τῶν γονέων πρός ἀποφυγή τῆς ὁμοφυλοφιλίας. 

Μέ διάφορες τηλεοπτικές ἐκπομπές ἐπιχειρεῖται τά τελευταῖα πέντε- δέκα χρόνια νά ἰσοπεδωθεῖ κάθε ἠθικό κριτήριο κυρίως στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί γενικά στήν παγκοσμιοποιούμενη παγκόσμια κοινότητα. Ἔντονα προβάλλονται τύποι ὁμοφυλοφίλων ὡς δυναμικές κοινωνικές προσωπικότητες, πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν πρότυπα πρός μίμηση ἀπελευθερωμένων ἀνθρώπων καί καταξιωμένων σ' ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς.

Οἱ τηλεοπτικές δημοσιογραφικές κάμερες ἔχουν στραφεῖ ἄπειρες φορές τόσο στόν πρόεδρο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅσο καί στά διαφη-μιζόμενα μέλη τοῦ νεοσύστατου συλλόγου καί φυσικά στίς δραστη-ριότητές τους. Ὑπενθυμίζουμε πολύ συνοπτικά ὅτι πασχίζουν νά μᾶς περάσουν τό μήνυμα ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ ὑγιέστεροι τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ ὅσοι δέν ἀνήκουν στό κλάμπ τό δικό τους εἶναι οἱ ἀσθενεῖς.