Εἰδήσεις

ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 16/2/2020

Ὅπως καί τίς προηγούμενες χρονιές ἔτσι καί φέτος ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στίς 16 Φεβρουαρίου ἔκοψε τήν βασιλόπιτά της στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου, στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς.

Πλῆθος κόσμου τίμησε μέ τήν παρουσία του τήν ἐκδήλωση. Πρίν τήν κοπή ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μέ ἐπίκαιρο κήρυγμα ἀπό τόν Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντο ἐφημέριο Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου μέ θέμα: «Περί προσευχῆς ἀπό ἅγιο Πορφύριο καί ἅγιο Συμεών Νέο Θεολόγo».

16 Φεβρουαρίου 2020 - Κοπή πίτας ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

στόν ὅσιο Θεοδόσιο τόν Κοινοβιάρχη.

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου)

«…Λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος στό καλύτερο βιβλίο πού ἔχει ἐκδοθεῖ γι’αὐτόν ¨ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ¨ ὅτι ὁ Θεός εἶναι μυστήριο, ἄπειρος, βιωτή , τό πᾶν…

Ὅλοι ζητοῦν κάτι στόν οὐρανό , ὅλα τά ὄντα ἀκόμη καί τά ἀσυνείδητα, θάλασσα, ποτάμια, δέντρα, βράχια…ὅλα ἔχουν τόν λόγο τῆς δημιουργίας τους…

Στούς καθαρούς ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός…

Ἀγαπῆστε τήν προσευχή.

Τό πᾶν εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ ἔρωτας μέ τόν Χριστό. Γίνετε ἄξιοι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Γυρῖστε τόν διακόπτη τῆς προσευχῆς. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστί. Πῶς θά γίνει αὐτό; Πῶς νά γίνουμε προσευχή μέ τήν κοσμική ἀπασχόληση πού ἔχουμε;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης - ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ

GeronIoustinosParvou BiblioἈθήνα, 12  Φεβρουαρίου 2020

Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης - ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ
Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΙΘ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Βασ. Σοφίας 9 καὶ Δημητρίου  Μόσχα

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ  Ἱερὰ Κοινοβιακὴ Μονὴ Πάλτιν Πέτρου-Βόντα Ρουμανίας καὶ οἱ ἐκδόσεις ΑΘΩΣ ἔχουν τὴν χαρὰ νὰ σᾶς προσκαλέσουν στὴν παρουσίαση τοῦ τόμου Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης, Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου. Γιὰ πρώτη φορὰ παρουσιάζεται στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἡ  ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σεβαστοὺς καὶ ἀγαπητοὺς στὴ Ρουμανία πατέρες τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος κατέκτησε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία ζώντας ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ στήριξε τὸν δοκιμαζόμενο λαό.

Τὴν Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, στὶς 7 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου, στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, θὰ προλογίσει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος, Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αθηνών, εκ μέρους  τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, συνδιοργανωτρίας  τῆς ἐκδηλώσεως. 

Γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου θὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν Ρουμανία καὶ θὰ μιλήσουν ἄνθρωποι, ποὺ γνώρισαν τὸν Γέροντα ἀπὸ κοντά.

«Οἱ θεμελιώδεις προϋποθέσεις ἑτεροδοξίας (αἱρέσεως) καί οἱ ὅροι τῆς ζωντανῆς παραμονῆς μας στήν Ἐκκλησία»

Δημήτριος Τσελεγγίδης
(καθ. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΜ Θεσ/νίκης)

ΟΜΙΛΙΑ του ἐπί τῇ ἐνάτη ἐπετείῳ τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σάββατο 25 Ἰανουαρίου, ὥρα 5.30 μ.μ. στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου

Πρὶν προχωρήσουμε στὴν πραγμάτευση τοῦ θέματός μας κρίνουμε σκόπιμο νὰ δώσουμε κάποιες ἐννοιολογικὲς διευκρινίσεις.

Λέγοντας δόγματα τῆς πίστεως ἐννοοῦμε ἐκεῖνες τὶς ἀποκεκαλυμμένες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ποὺ ἀμφισβητήθηκαν καίρια στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ διατυπώθηκαν μὲ κάθε σαφήνεια κατεξοχὴν ἀπὸ Οἰκουμενικὲς Συνόδους ἢ ἀπὸ Συνόδους, οἱ ὁποῖες ἔγιναν ἀποδεκτὲς καὶ βιοῦνται στὸ ἑξῆς ἀναμφισβητήτως ἀπὸ τὴ δογματικὴ συνείδηση[1] τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Τέτοιες Σύνοδοι εἶναι λ.χ. ἡ λεγόμενη Η΄ Οἰκουμενική, ἐπὶ Μ. Φωτίου τὸν Θ΄ αἰώνα, ποὺ καταδίκασε τὸ Filioque, ἀλλὰ καὶ οἱ Σύνοδοι ποὺ δικαίωσαν τὴ δογματικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ γιὰ τὸ χαρακτήρα τοῦ θείου Φωτὸς καὶ τῆς θεοποιοῦ Χάριτος.

H ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 29η Ιανουαρίου 2020

Η πλέον φρικώδης σιωπηρή γενοκτονία που συντελείται στις μέρες μας είναι χωρίς αμφιβολία οι εκτρώσεις. Το θέμα αυτό αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα με πολλές παραμέτρους, ιατρικές, νομικές, θεολογικές, κοινωνικές, ηθικές, αλλά και δημογραφικές, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, η οποία παρουσιάζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Μια πρόσφατη διεθνής έρευνα αποκάλυψε πως κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, σφαγιάζονται περισσότερα από 61.000.000 αγέννητα παιδιά! Μια χώρα σαν τη Γαλλία αφανίζεται μ’ αυτό τον απάνθρωπο τρόπο. Η πατρίδα μας έχει δυστυχώς ένα από τα πιο θλιβερά πρωτεία: Κάθε χρόνο κατακρεουργούνται περισσότερα από 300.000 αγέννητα ελληνόπουλα. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της συμφοράς από τις 400.000 περίπου εγκυμοσύνες, γεννιούνται μόνο 80.000, ενώ τα υπόλοιπα σφάζονται πριν γεννηθούν! Είναι πολύ λυπηρό, αλλά και τραγελαφικό, το γεγονός η σύγχρονη κοινωνία μας  από τη μια μεριά να καυχάται για την προστασία και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής ως ένα από τα θεμελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη να στερεί το δικαίωμα της ζωής σε εκατομμύρια αθώα και ανυπεράσπιστα έβρυα, προτού καν  αυτά αντικρύσουν το φως της παρούσης ζωής.