Εἰδήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 27 MAΪΟΥ 2017

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

AgIoannisRwssos17

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε πρὸς οὐρανίους μονάς,
τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον τὸ σκῆνός σου ὅσιε.
Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσία ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης,
ἔνθα καὶ ὠκειώθης τῷ Χριστῷ Ἰωάννη.
Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Η Ιερά Πανήγυρη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, θα λάβει χώρα στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας την 27η Μαΐου 2017, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

"Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;" Κυριακὴ 7 Μαῒου 2017, ὥρα 6 μ.μ. στὸ Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

EllinOrthPaid ProskἩ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῆς πόλεως καὶ ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων διοργανώνουν ἀπὸ κοινοῦ ἡμερίδα γιὰ θέματα τῆς Παιδείας.

Ἡ ἡμερίδα "Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;" θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 7 Μαῒου 2017, ὥρα 6 μ.μ. στὸ Βελλίδειο Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τελεῖ ὑπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ τὴν προλογίσει.

Θὰ ὁμιλήσουν ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος, ἡ καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαντουβάλου καθὼς καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ»

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

«Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ»

Ὁ Δάσκαλος καί Θεολόγος Δημήτρης Νατσιός

Παρουσιάζει τεκμηριωμένα πῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας
μεθοδικά ἀποδομεῖ καί ἐκφυλίζει τήν ψυχοσωματική
προσωπικότητα τῶν παιδιῶν μας μέσω τοῦ περιεχομένου τῶν
βιβλίων διδακτέας ὅλης, τῶν λοιπῶν ἐκπαιδευτικῶν
προγραμμάτων καί τῆς πρόσφατης «Θεματικῆς ἑβδομάδας» γιά
τήν ἀλλοίωσή της λειτουργίας τοῦ φύλου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ

1η ΧΑΛΚΙΔΑ:
Σάββατο 29 Ἀπριλίου, ὥρα 19:00
Ἀβάντων 50. Αίθουσα ΔΟΑΠΕΧ, Β Ὄροφος.

2η ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ:
Κυριακή 30 Ἀπριλίου, ὥρα 19:00
στόν ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ.